ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Những trường hợp cần điều chỉnh giấy phép kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 11 và điều 14 Nghị định 09/2018/NĐ-CP giấy phép kinh doanh được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung sau: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật; chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập; hàng phân phối; các hoạt động mua bán hàng hóa và các nội dung liên quan khác.

Nếu muốn chuyển trụ sở đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ một tỉnh/thành phố trự thuộc Trung ương khác thì cần phải được cấp lại giấy phép kinh doanh.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thể hiện những nội dung bao gồm:

- Mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)

- Tên doanh nghiệp

- Vốn điều lệ

- Địa chỉ trụ sở chính

- Danh sách thành viên/chủ sở hữu

- Người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là cần thiết khi doanh nghiệp cần thay đổi bất kỳ nội dụng nào liên quan đến những thông tin đã nêu trên

  • Doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo để được cấp giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có sự điều chỉnh đối với ngành nghề không được thể hiện trên giấy đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thay đổi nội dung đăng ký đầu tư mà chỉ thay đổi các nội dung tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì chỉ cần làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện hợp pháp theo pháp luật Việt Nam thì chỉ cần điều chỉnh đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Lưu ý: Việc thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần được thực hiện trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày

Hồ sơ cần thiết để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh được quy định tại điều 15 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

- Hồ sơ điều chỉnh khi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện hợp pháp có sự thay đổi: 

  • Đơn yêu cầu điều chỉnh giấy phép kinh doanh theo mẫu số 02 được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận những nội dung được điều chỉnh (bản sao)

- Hồ sơ điều chỉnh khi có sự thay đổi về thành viên góp vốn, chủ sở hữu, hàng hóa phân phối, cổ đông sáng lập và các hoạt động liên quan

  • Đơn yêu cầu điều chỉnh giấy phép kinh doanh theo mẫu số 02được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP
  • Nội dung bản giải trình:

+ Theo quy đinh tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP tổ chức doanh nghiệp cần giải trình điều kiện cấp giấy phép kinh doanh tương ứng 

+ Kế hoạch kinh doanh: Trình bày nội dung, cách thức thực hiện việc kinh doanh, định hướng rõ ràng kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; số lượng lao động cần thiết; tác động và hiệu quả lên nền kinh tế - xã hội của kế hoạch.

+ Kế hoạch tài chính: Trong trường hợp đơn vị doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam trên 1 năm thì cần dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất để trình bày kết quả kinh doanh; làm rõ các vấn đề nguồn về vốn và phương án kêu gọi vốn, kèm theo cácc tài liệu tài chính có liên quan;

+ Các hoạt động mua bán hàng hóa, các hoạt động liên quan và tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa, tài chính của tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tới thời điểm yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh.

  • Các giấy tờ chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn của cơ quan thuế.
  • Bản sao của các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các bước thực hiện việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh được thực hiện dựa vào trình tự được quy định tại điều 16 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1:

- Tài liệu liên quan được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công Thương.

- Kể từ thời điểm nhận được hồ sơ thì trong 3 ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ kiểm tra và ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hoặc chưa hợp lệ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng theo quy định tại điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

*Lưu ý: Doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, thành viên góp vốn và cổ đông sáng lập.

Bước 2: 

Trường hợp nếu đủ điều kiện, Sở Công Thương sẽ gửi hồ sơ lên Bộ Công Thương để lấy ý kiến

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Sở Công Thương sẽ gửi văn bản trả lời và trình bày cụ thể lý do.

Bước 3:

Bộ Công Thương sẽ xem xét nội dung tương ứng với quy định tại điều 10 Nghị định 09/2018/NĐ-CP trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ để gửi van bản chấp thuận cấp giấy phép kinh doanh. Nếu Bộ từ chối thì sẽ phải có văn bản trả lời và trình bày rõ lý do.

Bước 4: 

Sở Công Thương sẽ cấp giấy phép kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương.

Nếu Bộ Công Thương có văn bản từ chối thì Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời lại cho phía tổ chức doanh nghiệp và trình bày rõ lý do từ chối.

Bước 5: Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, trong thời hạn 5 ngày, tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó cho Cơ quan cấp giấy phép. 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY HỢP DANH

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY HỢP DANH

Để thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty hợp danh, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI THÀNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI THÀNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

Trong các mùa Shark Tank, khoản vay chuyển đổi là một thuật ngữ thường được sử dụng. Song, khoản vay chuyển đổi sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với Doanh nghiệp, với Các thành viên hiện hữu của Công ty và Chủ nợ?
ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nếu muốn chuyển trụ sở đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ một tỉnh/thành phố trự thuộc Trung ương khác thì cần phải được cấp lại giấy phép kinh doanh.
GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN?

GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN?

Hiện nay chưa chính thức có một Bộ luật hay Luật nào quy định những điều khoản thế nào là giải thể doanh nghiệp. Nhưng có thể dựa vào Luật doanh nghiệp 2020 có thể hiểu khái niệm
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp, doanh nghiệp đều phải tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi kinh doanh  theo trình tự, thủ tục quy định.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi