Thư viện pháp luật
Thành lập nhà hàng một số vấn đề pháp lý cần biết
I.Đăng ký thành lập Nhà hàng? 1. Nên lựa chọn thành lập doanh nghiệp hay chọn hình thức hộ kinh doanh khi mở nhà hàng? Trước khi thực hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, chủ nhà hàng sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Việc xin các loại giấy phép sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn khi chủ nhà hàng thành lập doanh nghiệp để thực hiện kinh doanh. Tuy vậy, còn phụ thuộc vào quy mô hoạt động, quỹ tài chính dự định hay khả năng quản lý mà chủ nhà hàng có thể lựa chọn thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp hay đăng lý hộ kinh doanh cho phù hợp.
 1. Mã ngành, nghề kinh doanh nhà hàng
Khi thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh nhà hàng thì chủ nhà hàng nên lựa chọn đăng ký tích hợp ngành nghề kinh doanh của nhà hàng cùng với các mã ngành nghề kinh doanh khác có liên quan. Tham khảo 4 mã ngành nghề kinh doanh có liên quan như: Mã 5610 :Nhà hàng và những dịch vụ ăn uống để phục vụ lưu động Mã 5621: Tên mã ngành, nghề kinh doanh là cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Mã 5629: Tên mã ngành, nghề kinh doanh là dịch vụ ăn uống khác Mã 5630: Tên mã ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống Trong trường hợp thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải điền mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 được quy định tại QĐ 27/2018/QĐ-TTg. Trường hợp thành lập hộ kinh doanh thì chủ nhà hàng có thể thực hiện ghi nhận chi tiết nội dung hoạt động kinh doanh mà không bắt buộc phải điền mã ngành nghề theo QĐ 27/2018/QĐ-TTg. Tuy nhiên, chủ nhà hàng có thể xem xét lựa chọn việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh như thành lập doanh nghiệp.
 1. Các công việc pháp lý cần làm sau khi thành lập nhà hàng
Sau khi đăng ký thành lập nhà hàng thì tùy vào việc chủ nhà hàng thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp mà cần thực hiện một số thủ tục tương ứng trước khi thực hiện kinh doanh, đơn cử như sau: - Mở tài khoản ngân hàng, - Thông báo mẫu con dấu, - Khai, nộp lệ phí môn bài, - Chỉ định kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán, - Đăng ký thuế lần đầu, - Treo biển hiệu tại doanh nghiệp, - Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. … Quý thành viên có thể tham khảo nhiều công việc hơn tại bài viết sau: Một số công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp (Mới nhất). II. Điều kiện chung Nhà hàng sẽ được xác định là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, một trong những ngành, nghề kinh doanh có Đk, trong phạm vi bài viết chỉ phân tích hoạt động kinh doanh của nhà hàng chịu sự quản lý trong lĩnh vực Y tế. Nhà hàng phải đáp ứng các Đk về nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo quản thực phẩm và người trực tiếp chế biến thức ăn. Mời Quý thành viên tham khảo chi tiết tại công việc: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Đk lĩnh vực y tế. Ngoài việc phải đảm bảo đáp ứng các ĐK nêu trên trong suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhà hàng còn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các Đk theo quy định, cụ thể như sau:
 1. Đảm bảo Đk về vệ sinh an toàn thực phẩm
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 NĐ 15/2018/NĐ-CP thì trước khi nhà hàng đi vào hoạt động phải thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ Đk an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: - Thành phần hồ sơ bao gồm:
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Đk an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ 155/2018/NĐ-CP).
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất.
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm Đk vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền,
 4. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất hay kinh doanh thực phẩm.
-Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh tan toàn
 1. Danh sách những người sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức VSATTP có xác nhận của chủ cơ sở
 2. Giấy khám sức khoẻ chứng minh chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
 3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hay qua đường bưu điện hoặc tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ. - Nơi nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà hàng đăng ký hoạt động. Lưu ý: Trường hợp nhà hàng hoạt động nhưng KHÔNG có Giấy chứng nhận cơ sở đủ Đk an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng (Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP).
 1. Đảm bảo Đk an toàn về phòng cháy và chữa cháy
Từ ngày 10/01/2021, NĐ 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thay thế NĐ 79/2014/NĐ-CP, thì tùy vào tổng diện tích kinh doanh hay khối tích mà chủ nhà hàng xác định cơ sở bên mình thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy hay cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, cũng như là cơ quan quản lý trực tiếp, cụ thể như sau: -Danh mục cơ sở Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy và chữa cháy trong trường hợp không thuộc danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ. Danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ có quy mô tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên. -Cơ quan quản lý Cơ quan Công an quản lý có quy mô tổng diện tích kd từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1 ngàn m3. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý có quy mô diện tích kinh doanh dưới 300 m2 và có khối tích dưới 1.000 m3. Riêng đối với nhà hàng có tổng khối tích từ 3 ngàn m3 trở lên sẽ thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Phụ thuộc vào quy mô kinh doanh mà chủ nhà hàng cần phải thực hiện các công việc kiểm tra, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, báo cáo,… theo danh mục cơ sở tương ứng đảm bảo đáp ứng các Đk an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Để xác định được công việc pháp lý mà nhà hàng cần phải thực hiện, chủ nhà hàng có thể tham khảo chi tiết tại: Tổng hợp công việc pháp lý về Phòng cháy và chữa cháy. -Một số giấy phép liên quan
 1. Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng (nếu có)
Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Khoản 7 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP thì trường hợp nhà hàng bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại chỗ thì phải đáp ứng các Đk sau đây: - Là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. - Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kd cố định hay địa chỉ rõ ràng và có đăng ký giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hay phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh. - Rượu tiêu dùng tại chỗ phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng và được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, bán buôn,phân phối hay bán lẻ rượu. - Trường hợp người bán tự sản xuất rượu để bán cho người tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hay giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
 1. Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường
Trước đây, theo quy định tại Mục 5 Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ trên 200m2 thì phải được đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy vậy, quy định này đã bị thay thế bởi NĐ 40/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Do đó, hiện nay, tùy thuộc vào phương án sản xuất kinh doanh, quy mô công suất, tần suất lượng nước thải, chất thải, khí thải phát sinh,… để xác định việc nhà hàng có thuộc đối tượng phải lập, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hay không. Quý thành viên có thể xem chi tiết các tiêu chí tại Khoản 5 Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. II. Xác nhận cơ sở đủ Đk an ninh trật tự Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Đk về an ninh, trật tự KHÔNG có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng). Do đó, chủ nhà hàng không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Đk về an ninh, trật tự.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi