Thư viện pháp luật
Thay đổi loại hình doanh nghiệp và những việc cần làm
  Dưới đây là một số chỉ dẫn và lưu ý nhỏ khi các DN muốn chuyển đổi loại hình công ty hay loại hình DN để phù hợp với chiến lược kinh doanh hay nguồn vốn đầu tư.
 1. Các trường hợp được phép chuyển đổi loại hình DN
Chuyển đổi các loại hình DN là thay đổi hình thức pháp lý của DN từ loại hình này sang  loại hình khác. Luật DN 2020 đã mở rộng thêm 2 trường hợp được phép chuyển đổi loại hình là DN tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và công ty hợp danh.
 1. Quyết toán thuế thu nhập DN.
Khi chuyển đổi loại hình, DN phải làm quyết toán thuế thu nhập DN. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 45 ngày kể từ ngàychuyển đổi loại hình DN. Trường hợp khi chuyển đổi loại hình DN mà không bao gồm DN nhà nước cổ phần hóa và DN chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN gốc thì không cần  phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi DN, DN khai quyết toán khi kết thúc năm.
 1. Về vấn đề hoá đơn của DN khi chuyển đổi loại hình DN.
Khi thay đổi loại hình DN thì tên của DN sẽ được thay đổi theo loại hình chuyển đổi  mà không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng vẫn chưa sử dụng hết có in sẵn tên trên tờ hoá đơn. Trong trường hợp DN vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì cần thì phải thực hiện: - Đóng dấu tên và địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên và địa chỉ đã in sẵn để  sử dụng tiếp; - Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin thông báo phát hành hóa đơn đến các cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC.. Trong trường hợp DN không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện như sau: - Thông báo không sử dụng tiếp hóa đơn, sau đó thực hiện thủ tục hủy hóa các đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế; - Làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn mới đến cơ quan thuế theo quy định. Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết tại công việc: Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi thay đổi tên DN.  
 1. Các trường hợp được chuyển đổi loại hình DN và thủ tục chuyển đổi
Chuyển đổi các loại hình DN là việc  thay đổi hình thức pháp lý của DN từ loại hình này sang một loại hình khác. So với quy định tại Luật DN 2014 thì Luật DN 2020 đã mở rộng thêm 02 trường hợp được phép chuyển đổi loại hình công ty, cụ thể là DN tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và công ty hợp danh.   Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết tại bài viết: Các trường hợp chuyển đổi loại hình DN.  
 1. Quyết toán thuế thu nhập DN
Khi chuyển đổi loại hình DN, DN phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập DN. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình DN trễ nhất là ngày thứ  45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.   Trường hợp chuyển đổi loại hình DN (không bao gồm DN nhà nước cổ phần hóa) mà DN chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN được chuyển đổi sẽ  không phải khai quyết toán thuế đến khi có quyết định về việc chuyển đổi DN, DN khai quyết toán khi kết thúc năm.   Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết tại công việc: Quyết toán thuế thu nhập DN đến thời điểm có quyết định về việc DN thực chuyển đổi loại hình DN.  
 1. Về vấn đề sử dụng hóa đơn
Khi thay đổi loại hình DN thì tên DN sẽ được thay đổi theo loại hình chuyển đổi sang mà không làm thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp.   Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên trên tờ hoá đơn. Trong trường hợp DN vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì cần thì phải thực hiện:   - Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;   - Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến các cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC.   Trong trường hợp DN không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện như sau:   - Thông báo tới các cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng hóa đơn, sau đó thực hiện thủ tục hủy hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế;   - Làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn mới cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.   Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết tại công việc: Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi thay đổi tên DN.  
 1. DN có phải thay đổi dấu DN và thông báo thay đổi hay không?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật DN 2014 thì:   “Điều 44. Con dấu của DN  
 1. DN có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của DN. Nội dung con dấu:
 
 1. a) Tên DN;
 
 1. b) Mã số DN.[…]”
 2. Thay đổi thông tin các tài sản đăng ký sở hữu bởi DN
Khi thay đổi loại hình DN sẽ dẫn đến thay đổi tên DN, các tài sản đăng ký sở hữu bởi DN cũng phải thay đổi, cập nhật theo tên mới.   Như vậy, DN cần thực hiện các công việc sau:   - thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và thay đổi các thông tin của chủ xe .   - Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: đăng ký biến động đất đai, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.  
 1. Thông báo về việc thay đổi với cơ quan có liên quan
Tên DN sẽ được thay đổi khi DN thực hiện chuyển đổi loại hình công ty. Việc thay đổi tên DN không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của DN.   Để các tổ chức, cá nhân có liên quan cập nhật sự thay đổi thông tin của DN thì phía DN nên thực hiện thông báo đến các cơ quan đó về việc thay đổi tên DN cũng như sự chuyển đổi loại hình DN của bên mình. Các cơ quan có liên quan bao gồm: cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác kinh doanh và các cơ quan quản lý chuyên ngành…
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi