Thư viện pháp luật
Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)

  TCTN là một khoản bù đắp thu nhập dành cho Người LĐ bị nghỉ việc làm. Vậy khi với nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN tới nơi khác, Người LĐ phải làm cho gì?

  1. Điều kiện để chuyển nơi hưởng TCTN

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn 03 tháng nhắc từ ngày chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hiệp đồng khiến việc, người LĐ chưa sở hữu việc làm và mang nhu cầu hưởng TCTN nên trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trọng tâm dịch vụ việc khiến cho tại địa phương nơi người LĐ muốn nhận TCTN. Tuy nhiên, ví như đã đăng kí hưởng TCTN ở một trọng tâm dịch vụ việc khiến cho mà muốn chuyển tới nơi khác để hưởng trợ cấp này, người LĐ nên đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Nghị định 28/2015 như sau:

  1. Người LĐ đã hưởng ít nhất 01 tháng TCTN theo quy định mà mang nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN đến tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương khác thì nên làm yêu cầu chuyển nơi hưởng TCTN theo cái do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trọng tâm dịch vụ việc làm cho nơi đang hưởng TCTN.

Như vậy, trường hợp mang nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN, Người LĐ buộc phải hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp tại nơi đăng ký hưởng TCTN trước đó.  

  1. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp

Để chuyển nơi hưởng TCTN, Người LĐ buộc phải thực hiện thủ tục ở cả trọng điểm dịch vụ việc khiến cho nơi đang hưởng và trọng tâm dịch vụ việc là ở nơi chuyển đến. Hồ sơ nộp cho trọng điểm dịch vụ việc làm cho đang hưởng trợ cấp: Đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN của Người LĐ đang hưởng TCTN theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm cho nơi chuyển đến, bao gồm: Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cụ thể: Đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN của Người LĐ theo Mẫu số 10 ban hành tất nhiên Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH; Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng TCTN theo Mẫu số 11 ban hành tất nhiên Thông tư 28/2015; Bản chụp quyết định hưởng TCTN; Bản chụp những quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định nhất thời ngừng hưởng TCTN, quyết định tiếp tục hưởng TCTN (nếu có); Bản chụp thông tin về việc kiếm tìm việc khiến hằng tháng (nếu có), các giấy má khác có trong hồ sơ hưởng TCTN. Thủ tục chuyển nơi hưởng TCTN: Căn cứ vào Điều 22 Nghị định 28 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục chuyển nơi hưởng TCTN như sau: Bước 1: Người LĐ nộp đơn bắt buộc chuyển nơi hưởng TCTN tại trọng điểm dịch vụ việc khiến cho nơi đang hưởng TCTN. Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Bước 2: Người LĐ nhận giấy tờ chuyển nơi hưởng TCTN từ trọng tâm dịch vụ việc khiến nơi đang hưởng trợ cấp. Thời gian trọng điểm dịch vụ việc làm gửi hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, nhắc từ ngày nhận được yêu cầu của người lao động. Bước 3: Người LĐ nộp giấy tờ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến chuyển nơi hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc khiến cho nơi muốn chuyển đến. Bước 4: Nhận TCTN. Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc đề cập từ ngày nhận được giấy tờ chuyển nơi hưởng TCTN, trọng điểm dịch vụ việc làm cho nơi chuyển tới phải gửi văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh để tiếp tục chi trả TCTN và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Người LĐ kèm theo bản chụp quyết định hưởng TCTN.   Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi