Thư viện pháp luật
Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an cấp xã mới nhất
Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an cấp xã mới nhất Công dân thực hành thủ tục đăng ký lâm thời trú theo quy định mới tại Luật Cư trú 2020 theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau: Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định điều kiện được đăng ký tạm trú như sau: - Công dân tới sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài khuôn khổ tổ chức hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì cần thực hiện đăng ký tạm trú. - Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và sở hữu thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. - Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020. Thành phần giấy tờ đăng ký tạm thời trú * Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm: - Tờ khai thay đổi TT cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư  56/2021/TT-BCA); đối với người đăng ký lâm thời trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai buộc phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, má hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã với ý kiến đồng ý bằng văn bản; - Giấy tờ và tài liệu để chứng minh chỗ ở hợp pháp. 11 thứ giấy tờ và tài liệu tiêu dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp * Đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, hồ sơ gồm: - Tờ khai đổi thay thông báo cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); - Giấy giới thiệu của trưởng đơn vị quản lý trực tiếp có ghi rõ nội dung để khiến thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị mang chỗ ở cho cán bộ đội viên (ký tên, đóng dấu). * Đăng ký tạm trú theo danh sách hay hồ sơ bao gồm: - Tờ khai đổi thay thông báo cư trú (của từng người) (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); - Văn bản yêu cầu đăng ký tạm trú trong đấy ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm danh sách người tạm trú. Danh sách bao gồm những thông báo căn bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú. Thủ tục đăng ký tạm trú Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ (1 bộ) Bước 2: Nộp giấy tờ tại Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú, sở hữu thể nộp theo 2 cách: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan Công an cấp xã. - Nộp giấy tờ trực tuyến qua các cổng cung ứng các dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hay qua các Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hay Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Bước 3: Bổ sung hồ sơ trường hợp có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền và nhận Phiếu tiếp thu giấy tờ và hứa trả kết quả lúc hồ sơ đã hợp lệ. Bước 4: Nộp lệ chi phí đăng ký trú ngụ căn cứ theo quy định của từng địa phương. Bước 5: Căn cứ theo ngày đã hẹn trên Phiếu nộp hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông tin kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có). Thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được hồ sơ toàn bộ và hợp lệ. Kết quả tình hiện thủ tục hành chính: Trường hợp hồ sơ hầu hết hợp thức cơ quan đăng ký cư trú sở hữu nghĩa vụ thẩm định, cập nhật thông báo về nơi trợ thời trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về trú ngụ và: - Thông báo cho người ĐK cư trú về việc đã cập nhật thông báo đã đăng ký trợ thời trú (mẫu CT08 ban hành tất nhiên TT 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau lúc đăng ký trợ thời trú thành công, công dân sẽ được cấp sổ tạm trú) - Trường hợp bác bỏ đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành tất nhiên Thông tư 56/2021/TT-BCA).
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi