Thư viện pháp luật
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài
  Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm, theo đó, thủ tục gia hạn giấy phép cần lao cho NLĐ nước ngoài được quy định như sau: *Đối với những thủ tục hành chính cấp trung ương Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trước  5 ngày nhưng ko quá 45 ngày trước ngày giấy phép cần lao hết hạn, người nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). - Bước 2: Trong thời gian là 5 ngày làm việc,  từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp ko gia hạn giấy phép cần lao thì sở hữu văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đối với NLĐ nước ko kể làm cho việc theo hình thức hiệp đồng lao động, sau lúc NLĐ nước không tính được gia hạn giấy phép cần lao thì người dùng lao động và NLĐ nước ko kể bắt buộckết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của luật pháp cần lao VN trước ngày dự kiến tiếp tục làm cho việc cho người tiêu dùng lao động. Người tiêu dùng lao động buộc phải gửi hiệp đồng cần lao đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Hợp đồng cần lao là bản gốc hoặc bản sao sở hữu chứng thực. *Cách thức thực hiện: Người nộp giấy tờ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp giấy tờ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Văn bản yêu cầu cấp lại giấy phép lao động theo dòng 11/PLI Phụ lục I ban hành tất nhiên Nghị định 152/2020/NĐ-CP. - 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, ko đeo kính màu), ảnh chụp ko quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp; (*) - Văn bản chấp nhận nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoại trừ trừ các giả dụ không cần xác định nhu cầu dùng NLĐ nước ngoài; (*) - Bản sao chứng nhận hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật; - Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế với thẩm quyền cấp của nước không tính hoặc của VN cấp với giá trị trong thời hạn 12 tháng, nói từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp giấy tờ hoặc giấy chứng thực với đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; (*) - Một trong những giấy tờ chứng minh NLĐ nước ngoài chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người dùng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp bao gồm: (*) - Giấy tờ quy định tại các điểm (*) nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực, ví như của nước ngoại trừ thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ nếu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN và nước ko kể ảnh hưởng đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc sở hữu đi lại hoặc theo quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức theo quy định. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: NLĐ nước bên cạnh đã được cấp giấy phép lao động đáp ứng một trong những điều kiện sau: - Giấy phép lao động còn thời hạn chí ít 5 ngày nhưng ko quá 45 ngày. - Được cơ quan mang thẩm quyền hài lòng nhu cầu tiêu dùng NLĐ nước ngoài. - Giấy tờ chứng minh NLĐ nước ko kể tiếp tục khiến việc cho người dùng lao động theo nội dung giấy phép cần lao đã được cấp. *Đối với những thủ tục hành chính cấp tỉnh  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trước chí ít 5 ngày nhưng ko quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người nộp giấy tờ đề nghị gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép  đó. - Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày khiến cho việc, nói từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì mang văn bản giải đáp và nêu rõ lý do. Đối với NLĐ nước không tính làm việc theo hình thức hiệp đồng lao động, sau khi NLĐ nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người dùng cần lao và NLĐ nước ko kể nênhài hòa đồng cần lao bằng văn bản theo quy định của luật pháp lao động VN trước ngày dự kiến tiếp tục khiến việc cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động bắt buộc gửi giao kèo cần lao đã ký kết theo bắt buộc tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao sở hữu chứng thực. Cách thức thực hiện: Người nộp giấy tờ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần, số lượng hồ sơ: **Thành phần hồ sơ: - Văn bản bắt buộc cấp lại giấy phép lao động theo dòng 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. - 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ. - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp; (**) - Văn bản bằng lòng nhu cầu sử dụng NLĐ nước bên cạnh trừ các nếu ko bắt buộc xác định nhu cầu dùng NLĐ nước ngoài; (**) - Bản sao chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật; - Giấy chứng thực sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế thẩm quyền cấp của nước không tính hoặc của VN cấp mang giá trị trong thời hạn 12 tháng, đề cập từ ngày ký kết luận sức khỏe tới ngày nộp giấy tờ hoặc giấy chứng thực sở hữu đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; (**) - Một trong những giấy má chứng minh NLĐ nước ngoài tiếp tục làm việc cho người dùng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp như sau: (**) - Giấy tờ quy định tại các điểm (**) nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực, trường hợp của nước ngoài thì nên hợp pháp hóa lãnh sự và bắt buộc dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN và nước ngoại trừ ảnh hưởng đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc với đi mang lại hoặc theo quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đề cập từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Yêu cầu, điều kiện thực hành thủ tục hành chính: NLĐ nước không tính đã được cấp giấy phép lao động đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: - Giấy phép cần lao còn thời hạn ít ra 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.quy - Được cơ quan với thẩm quyền bằng lòng nhu cầu dùng NLĐ nước ngoài. - Giấy tờ chứng minh NLĐ nước không tính tiếp tục khiến việc cho người tiêu dùng cần lao theo nội dung giấy phép cần lao đã được cấp. Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi