Thư viện pháp luật
Thủ tục nhận tiền hỗ trợ của NLĐ khi kết thúc HĐLĐ mà không đủ điều kiện hưởng TCTN
  Ngày 29/11/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách tương trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19. Theo đó, thủ tục tương trợ người cần lao chấm dứt hiệp đồng lao động nhưng ko đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Người lao động với nhu cầu tương trợ gửi giấy tờ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người cần lao chấm dứt giao kèo lao động. Thời hạn tiếp thụ giấy tờ chậm nhất tới hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. Bước 2: Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm cho ra soát, tổng hợp danh sách người cần lao đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bước 3: Trong 02 ngày làm cho việc nói từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban quần chúng cấp tỉnh. Bước 4: Ủy ban quần chúng cấp tỉnh chuẩn y danh sách hỗ trợ; song song chỉ đạo thực hành chi trả tương trợ trong 03 ngày làm cho việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm cho thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người cần lao kết thúc hiệp đồng lao động. - Trực tuyến. - Qua dịch vụ bưu chính công ích. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: (1) Đề nghị tương trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg. 2) Bản sao một trong những giấy tờ sau: + Hợp đồng cần lao đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. + Quyết định thôi việc. + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt giao kèo lao động. (3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc công nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội phải và bảo hiểm thất nghiệp. (4) Bản sao 1 trong những giấy má sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang với thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em, Giấy chứng thực nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm chút thay thế con trẻ của cơ quan sở hữu thẩm quyền đối với người cần lao đang sở hữu thai, người cần lao đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 5. Đối tượng thực hiện Người cần lao khiến cho việc theo chế độ hiệp đồng cần lao thuộc một trong những giả dụ sau: nên bí quyết ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể tới địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan quốc gia mang thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19, do người sử dụng cần lao bị tạm thời giới hạn hoạt động mọi hoặc một phân theo đề nghị của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19 hoặc người tiêu dùng lao động trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, buôn bán trên địa bàn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc vận dụng các biện pháp ko hoạt động dừng hoạt động hoạt động tránh hoạt động mang điều kiện/hoạt động hạn chế, sở hữu điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP hoặc sắp xếp lại sản xuất, cần lao để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 6. Cơ quan giải quyết: Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 7. Yêu cầu, điều kiện thực hành Người lao động được hỗ trợ khi đủ những điều kiện sau: - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội cần của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người cần lao chấm dứt giao kèo cần lao hoặc tháng liền kề trước thời khắc người cần lao chấm dứt giao kèo lao động. - Chấm dứt hợp đồng cần lao trong thời kì từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ những nếu sau đây: + Người cần lao đơn phương chấm dứt giao kèo cần lao trái pháp luật. + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Trên đây là bài viết Thủ tục nhận tiền hỗ trợ NLĐ kết thúc HĐLĐ ko đủ điều kiện hưởng TCTN. Nếu còn thắc mắc khác, Quý thành viên vui lòng để lại câu hỏi tại đây. Thủ tục nhận tiền tương trợ với NLĐ kết thúc HĐLĐ ko đủ điều kiện hưởng TCTN Ngày 29/11/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã với Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19. Theo đó, thủ tục tương trợ người lao động kết thúc hợp đồng cần lao nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Người lao động với nhu cầu hỗ trợ gửi giấy tờ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hiệp đồng lao động. Thời hạn thu nhận giấy tờ chậm nhất tới hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. Bước 2: Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm cho ra soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện tương trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bước 3: Trong 02 ngày làm cho việc nói từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban quần chúng cấp tỉnh. Bước 4: Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh thông qua danh sách hỗ trợ; song song chỉ đạo thực hành chi trả tương trợ trong 03 ngày khiến cho việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ việc khiến thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. - Trực tuyến. - Qua dịch vụ bưu chính công ích. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: (1) Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành tất nhiên Quyết định 33/2021/QĐ-TTg. 2) Bản sao 1 trong các giấy má sau: + Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. + Quyết định thôi việc. + Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc hiệp đồng lao động. (3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc công nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham dự bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. (4) Bản sao 1 trong những giấy má sau: Giấy tờ chứng minh người cần lao đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em, Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ mỏ của cơ quan thẩm quyền đối với người lao động đang sở hữu thai, người cần lao đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc coi sóc thay thế con nít chưa đủ 06 tuổi. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 5. Đối tượng thực hiện Người lao động khiến cho việc theo chế độ giao kèo lao động thuộc 1 trong các ví như sau: cần cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc ko thể tới địa điểm làm cho việc do bắt buộc của cơ quan quốc gia với thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19, do người sử dụng cần lao bị lâm thời dừng hoạt động mọi hoặc 1 phân theo yêu cầu của cơ quan quốc gia thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19 hoặc người tiêu dùng cần lao mang trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc áp dụng những biện pháp ko hoạt động dừng hoạt động hoạt động giảm thiểu hoạt động mang điều kiện/hoạt động hạn chế, điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP hoặc sắp xếp lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời kì từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 6. Cơ quan giải quyết: Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh. 7. Yêu cầu, điều kiện thực hành Người lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: - Đang tham gia bảo hiểm xã hội phải (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động kết thúc giao kèo cần lao hoặc tháng ngay tắp lự kề trước thời khắc người lao động chấm dứt hiệp đồng lao động. - Chấm dứt giao kèo lao động trong thời kì từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ những trường hợp sau đây: + Người lao động đơn phương chấm dứt giao kèo lao động trái pháp luật. + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Trên đây là bài viết Thủ tục nhận tiền tương trợ NLĐ kết thúc HĐLĐ ko đủ điều kiện hưởng TCTN. Nếu còn thắc mắc khác, Quý thành viên vui lòng để lại câu hỏi tại đây. Thủ tục nhận tiền hỗ trợ sở hữu NLĐ kết thúc HĐLĐ ko đủ điều kiện hưởng TCTN Ngày 29/11/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã với Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH ban bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện 1 số chính sách tương trợ NLĐ và NSDLĐ cạnh tranh do Covid-19. Theo đó, thủ tục tương trợ người lao động kết thúc hiệp đồng cần lao nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Người lao động nhu cầu tương trợ gửi hồ sơ tới Trung tâm Dịch vụ việc khiến thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động kết thúc hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp thụ hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. Bước 2: Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm ra soát, tổng hợp danh sách người cần lao đủ điều kiện tương trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bước 3: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban quần chúng cấp tỉnh. Bước 4: Ủy ban dân chúng cấp thức giấc phê chuẩn danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hành chi trả hỗ trợ trong 03 ngày khiến cho việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ việc khiến thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt giao kèo lao động. - Trực tuyến. - Qua dịch vụ bưu chính công ích. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: (1) Đề nghị tương trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành tất nhiên Quyết định 33/2021/QĐ-TTg. 2) Bản sao một trong các giấy má sau: + Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hiệp đồng lao động. + Quyết định thôi việc. + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt giao kèo lao động. (3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội phải và bảo hiểm thất nghiệp. (4) Bản sao một trong những giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người cần lao đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em, Giấy chứng thực nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm nom thay thế trẻ mỏ của cơ quan sở hữu thẩm quyền đối người lao động đang sở hữu thai, người cần lao đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm nom thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 5. Đối tượng thực hiện Người cần lao khiến cho việc theo chế độ hiệp đồng cần lao thuộc một trong các nếu sau: bắt buộc cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm khiến cho việc do đề nghị của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19, do người tiêu dùng lao động bị lâm thời dừng hoạt động đa số hoặc 1 phân theo yêu cầu của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền đề phòng, chống dịch COVID-19 hoặc người sử dụng cần lao với hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc ứng dụng những giải pháp ko hoạt động giới hạn hoạt động hoạt động tránh hoạt động điều kiện/hoạt động hạn chế, mang điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, cần lao để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời kì từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 6. Cơ quan giải quyết: Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh. 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người cần lao được tương trợ lúc mang đủ các điều kiện sau: - Đang tham gia bảo hiểm xã hội nên (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội cần của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động kết thúc hiệp đồng cần lao hoặc tháng ngay tắp lự kề trước thời khắc người cần lao kết thúc giao kèo lao động. - Chấm dứt giao kèo lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các ví như sau đây: + Người lao động đơn phương kết thúc hiệp đồng cần lao trái pháp luật. + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao hằng tháng. Trên đây là bài viết Thủ tục nhận tiền tương trợ NLĐ kết thúc HĐLĐ ko đủ điều kiện hưởng TCTN. Nếu còn thắc mắc khác, Quý thành viên vui lòng để lại câu hỏi tại đây. BẠN NÊN XEM THÊM
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi