Thư viện pháp luật
Thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ tư nhân
Hiện nay, những trọng điểm nghiên cứu kỹ thuật đã góp phần rất quan yếu trong việc mở mang các đề tài, các nghiên cứu và đưa ra những phát minh lớn, sáng chế độc đáo và tối tân để vận dụng trong sản xuất, kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả giải quyết vướng mắc về các điều kiện có mặt trên thị trường trung tâm nghiên cứu khoa học và thủ tục để ra đời trọng điểm nghiên cứu khoa học tư lập. Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tư nhân được hiểu là tổ chức kỹ thuật và công nghệ ngoài công lập theo quy định tại Điều 9 Luật công nghệ và công nghệ 2013 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ.
  1. Điều kiện xây dựng thương hiệu trọng điểm nghiên cứu khoa học
Để có thể xây dựng thương hiệu trọng điểm nghiên cứu công nghệ bạn phải nên đáp ứng những điều kiện pháp luật quy định tại Điều 4 Nghị định 08/2014/NĐ-CP, cụ thể bao gồm các điều kiện sau:Điều lệ đơn vị và hoạt động - Tên tổ chức công nghệ và khoa học bao gồm tên đầy đủ, tên giao tiếp quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ loại trong Bảng chữ dòng tiếng Việt, sở hữu thể tất nhiên những chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên toàn bộ bao gồm hình thức của đơn vị khoa học và công nghệ, tên riêng của đơn vị công nghệ và công nghệ. Tên gọi của tổ chức nên thích hợp mang lĩnh vực hoạt động chính, ko được trùng lặp với tổ chức kỹ thuật và kỹ thuật khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, đảm bảo không xâm phạm quyền với trí óc của những tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam. - Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức kỹ thuật và kỹ thuật không được vi phạm những quy định tại Điều 8 của Luật kỹ thuật và công nghệ và các văn bản luật pháp khác có liên quan. - Trụ sở chính sở hữu địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và cửa hàng thư điện tử (nếu có). - Người đại diện. - Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị khoa học và kỹ thuật thích hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động. - Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khai triển thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu công nghệ và vững mạnh công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp đơn vị công nghệ và công nghệ do cá nhân có mặt trên thị trường thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ. - Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và những cơ quan khác của công ty kỹ thuật và công nghệ. - Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc nâng cao giảm vốn hoạt động và những nguyên tắc về tài chính khác. - Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải tán (nếu có). - Cam kết tuân thủ pháp luật. Nhân lực công nghệ và công nghệ - Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải mang chí ít 05 (năm) người mang trình độ đại học trở lên bao gồm làm cho việc chính thức và kiêm nhiệm, trong ấy sở hữu ít nhất 30% mang trình độ chuyên môn ưa thích sở hữu lĩnh vực chính yếu xin đăng ký hoạt động và chí ít 40% làm việc chính thức. Trường hợp có mặt trên thị trường công ty kỹ thuật và kỹ thuật để vững mạnh ngành khoa học và công nghệ mới thì công ty khoa học và khoa học bắt buộc với ít ra (một) người mang trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động khiến cho việc chính thức. - Người đứng đầu doanh nghiệp công nghệ và khoa học nên với trình độ đại học trở lên, với kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Đối mang công ty kỹ thuật và khoa học là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu buộc phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học. Cơ sở vật chất - kỹ thuật Có quyền có hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - khoa học khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  1. Thủ tục ra đời trọng điểm nghiên cứu khoa học
Sau lúc xem xét đủ các điều kiện để thành lập trọng điểm nghiên cứu công nghệ như trên, siêu thị sở hữu thể tiến hành lập hồ sơ, bao gồm: - Điều lệ trung tâm: nội dung chủ yếu bạn cần làm là giới thiệu tên trung tâm, trụ sở chính, người đại diện, lĩnh vực nghiên cứu, vốn điều lệ. - Đề án, mục tiêu, phương hướng hoạt động: đây là vấn đề xương sống của một trọng tâm trước lúc thành lập. Đề án này người đứng đầu và các thành viên sẽ phải thuyết trình đề án với hội đồng thẩm định tại Sở khoa học và công nghệ nếu ra mục đích thành lập trung tâm, phương hướng hoạt động, phát triển nhân sự,…. vì vậy, việc làm đề án cần sự tâm huyết của người đứng đầu và thành iên của trung tâm. - Bảng danh sách nhân lực: phải mang ít nhất 05 người mang trình độ đại học trở lên bao gồm khiến việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đấy có chí ít 02 người mang trình độ chuyên môn ưa thích với lĩnh vực cốt tử xin đăng ký hoạt động và ít ra 03 người khiến việc chính thức tại trung tâm. Hồ sơ kèm theo : sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe. - Đơn đề nghị người đứng đầu trung tâm. - Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của trung tâm. - Danh sách thành viên sáng lập: thể hiện vốn góp, bằng chuyên môn, thời gian làm việc. - Xác nhận ngân hàng về tài sản đảm bảo góp vốn của các thành viên sáng lập.- Đơn đề nghị làm việc chính thức, đơn xin làm việc kiêm nhiệm. Lưu ý rằng đối với người làm chuyên môn cần phải làm việc chính thức tại trung tâm. - Cơ sở vật chất: kê khai các thiết bị, máy móc liên quan đến chuyên ngành nghiên cứu của trung tâm. Lưu ý rằng vốn điều lệ của trung tâm phải đủ tài chính để chi thu trong 01 năm đầu tiên. - Hợp đồng thuê nơi đặt trụ sở chính. Nơi nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ nơi đơn vị công nghệ và kỹ thuật đặt trụ sở chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi