Thư viện pháp luật
THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  Hoạt động kinh doanh là hoạt động luôn có nhiều biến động và thay đổi, vì vậy trong quá trình này doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi về Vốn điều lệ, Địa chỉ trụ sở, Thành viên công ty,v.v. Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay là còn nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ quy định của pháp luật nên đã thiếu sót trong việc thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh dẫn đến việc chịu vi phạm rất nặng. Công ty Luật Nguyễn và Cộng sự là một công ty đã được thành lập hơn 10 năm chuyên về tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp cung cấp cho Quý khách hàng những quy định về “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2020” như sau: - Những trường hợp thay đổi doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh: + Thay đổi những thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp & loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính công ty; Thông tin liên hệ (Số điện thoại, email, số fax,v.v); Thay đổi vốn điều lệ; Thông tin chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; Thay đổi thông tin của Người đại diện theo pháp luật của công ty; + Thay đổi những thông tin khác: Ngành, nghề kinh doanh của công ty; Thông tin đăng ký thuế (Địa chỉ nhận thông báo thuế/Kế toán trưởng,v.v); Thay đổi mẫu dấu công ty; Thay đổi cổ công sáng lập công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (trừ trường hợp công ty niêm yết). + Thay đổi những thông tin khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. - Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký doanh ký doanh nghiệp: Dựa vào nội dung thay đổi khác nhau mà thành phần hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ khác nhau, bao gồm: + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) kê khai tương ứng những thông tin thay đổi (bắt buộc) kèm theo những thông báo khác cho từng trường hợp tương ứng:
  • Thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) trong trường hợp thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty (Phụ lục II-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) trong trường hợp thay đổi Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) trong trường hợp thay đổi Chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân;
  • Thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty (Phụ lục II-9 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi về mẫu con dấu do làm mới/mất;
  • Thông báo về việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019) trong trường hợp doanh nghiệp cập nhật Thông tin liên lạc của công ty (Số điện thoại, email, fax,….); Thông tin của Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Số Giấy chứng thực cá nhân, Địa chỉ thường trú/Chỗ ở hiện tại,v.v) & một số thông tin cần cập nhật khác.
+ Kèm theo Thông báo phải có Bản sao Biên bản họp và Quyết định của Hội động thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; Quyết định của Chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Bản sao Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. + Khi thay đổi cổ đông/thành viên là tổ chức đầu tư nước ngoài thì phải kèm theo Danh sách ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp; + Trường hợp thay đổi Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải nộp Điều lệ mới của Công ty; + Những tài liệu chứng minh cho hồ sơ thay đổi (Bản sao Giấy chứng tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới, người đại diện theo pháp luật mới, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/Hợp đồng thuê,v.v) - Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: + Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; - Thời gian, trình tự và kết quả giải quyết hồ sơ: + Doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nêu trên; + Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp trực tuyến thông qua hệ thống Cổng thông tin đăng ký quốc gia (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi có thẩm quyền; + Thời gian giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc; + Sau khi hồ sơ yêu cầu hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi) và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết hoặc doanh nghiệp yêu cầu. - Những trường hợp thay đổi doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư: + Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư không còn quản lý danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khi thay đổi nữa, mà doanh nghiệp chỉ cần thực hiện hồ sơ thay đổi nội bộ và nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân đến Cơ quan thuế quản lý. * Một số lưu ý khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: - Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ Công ty khác quận thì doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ chuyển quận (quyết toán thuế, thay đổi thông tin hóa đơn,v.v) tại Cơ quan thuế trước, sau khi cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp mới tiến hành nộp hồ sơ thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Các trường hợp thay đổi doanh nghiệp phải khắc con dấu mới cho công ty và thông báo mẫu dấu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh: + Thay đổi tên hoặc loại hình công ty; + Thay đổi địa chỉ công ty khác quận; + Doanh nghiệp làm mất/hư hỏng con dấu; + Kể từ khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, từ ngày 01/7/2015, doanh nghiệp được quyền tự khắc dấu theo hướng dẫn và quản lý con dấu, chỉ cần thực hiện “Thông báo mẫu dấu” đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan công an hiện không còn quản lý con dấu của doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp không còn sử dụng con dấu của công an thì phải liên hệ với Cơ quan công an để trả lại con dấu cũ. * Cơ sở pháp lý: - Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi