Thư viện pháp luật
Tổng hợp những Bộ tiêu chí kiểm tra an toàn Covid tại TPHCM
Dưới đây là tổng hợp các Bộ tiêu tiêu chí để kiểm tra các hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19tại TP HCM, cụ thể: - Bộ các tiêu chí để kiểm tra các hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, shop kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP HCM (Theo Quyết định 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021)   - Tiêu chí để phân mẫu công trình được phép xây dựng và chỉ dẫn phòng, chống dịch Covid tại công trình trên địa bàn TP HCM (Theo Quyết định 3327/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021)   - Bộ các tiêu chí để kiểm tra chừng độ an toàn phòng, chống dịch Covid tại cơ quan, công ty Nhà nước trên địa bàn TP HCM. (theo Quyết định 3323/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).   - Bộ tiêu chí để kiểm tra an toàn trong phòng, chống dịch Covid đối mang hoạt động du lịch tại những địa bàn với chừng độ an toàn cao (theo Quyết định 3322/QĐ-BCĐ  ngày 15/9/2021)   - Bộ tiêu chí để đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid tại rất thị, trung tâm thương mại, vô cùng thị mini, cửa hàng tiện thể lợi, liên hệ bán lẻ lương thực thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục một của Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).   - Bộ tiêu chí để đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục 2 của Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021). - Bộ tiêu chí để đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục 3 của Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).   - Bộ tiêu chí để kiểm tra các hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid  tại các doanh nghiệp/cơ sở cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục 4 của Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).   - Bộ tiêu chí để kiểm tra các hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid tại các Văn phòng khiến cho việc của những công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục 5 của Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).  
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi