Thư viện pháp luật
Tổng hợp văn bản QPPL về Đầu tư đang có hiệu lực

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP trân trọng giới thiệu đến quý thành viên của hệ thống văn bản QPPL mới nhất về Đầu tư (còn hiệu lực thi hành).

quy phạm pháp luật

Tổng hợp bản quy phạm pháp luật đầu tư chuẩn pháp lý

 

LUẬT
Luật Đầu tư 2020
Luật Bảo vệ môi trường 2020
NĐ 135/2015/NĐ-CP QĐvề  việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
NĐ 16/2019/NĐ-CP sửa đổi NĐ QĐ về ĐKKD thuộc PVQL nhà nước của Ngân hàng NNVN
NĐ 50/2016/NĐ-CP QĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê hoạch và đầu tư
NĐ 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
NĐ 29/2021/NĐ-CP QĐ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
QUYẾT ĐỊNH
Quyết định 29/2021/QĐ-TTg QĐ về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thông tư
Thông tư 38/2015/TT-BTCQĐ chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc PVQL của Bộ Công thương
Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn QĐ tại NĐ 135/2015/NĐ-CP QĐ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng NNVN ban hành
Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động ĐTRNN do Thống đốc Ngân hàng NNVN ban hành
Thông tư 21/2016/TT-BTTTT QĐ chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc PVQL của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư QĐ tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và NĐ 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức KD chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và DN KD bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký DN đối với nhà Đầu Tư Nước Ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với ĐTRNN trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng NNVN ban hành
Thông tư 24/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư, văn bản có QĐ về chế độ báo cáo định kỳ do Thống đốc Ngân hàng NNVN ban hành
Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản QPPL về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng NNVN ban hành
 Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư QĐ về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
1Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật KD bảo hiểm và Luật KD bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức KD chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và DN KD bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với DN bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo QĐ tại NĐ 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với DN bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo QĐ tại NĐ 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT QĐ về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BẠN NÊN XEM THÊM

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi