Thư viện pháp luật
Từ 01/7/2021, bị xóa hộ khẩu ngay khi bán nhà trong trường hợp sau
Từ 01/7/2021, bị xóa hộ khẩu ngay trong lúc bán nhà trong tình huống sau Từ 01/7/2021, Luật Cư trú 2020 đã bổ sung cập nhật thêm những trường hợp xóa đăng ký thường trú (hay còn được gọi là xóa hộ khẩu); trong những số đó có tình huống liên quan đến luận điểm bán nhà. xóa hộ khẩu khi bán nhà cụ thể, Điều 24 Luật Cư trú 2020 điều khoản: Điều 24. Xóa đăng ký thường trú
  1. người thuộc một trong số tình huống sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:
  2. g) Những người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng tiếp nối quyền chiếm hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa được đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới chấp thuận tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc tình huống quy định tại điểm h khoản này;
  3. h) Nếu đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã ngừng việc thuê, mượn, ở nhờ và không được bạn cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ gật đầu đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của chính mình nhưng đã chuyển quyền chiếm dụng chỗ ở cho những người khác và không được chủ sở hữu mới chấp thuận cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;
như vậy, với tình huống bạn đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền chiếm dụng của bản thân mình (nhà của bản thân mình) mà bán đi thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay nếu chủ nhà mới không chấp nhận cho còn lại hộ khẩu tại nơi đã bán. Ngoài tình huống nêu bên trên, theo khoản 1 Điều 2 Luật Cư trú 2020 thì “Chỗ ở hợp pháp là nơi được dùng  để sinh sống, thuộc quyền chiếm hữu hoặc quyền tận dụng của công dân, bao hàm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo điều khoản của lao lý.” Do đó căn cứ điểm g nêu trên, nếu đã được hộ khẩu tại chỗ ở hợp pháp tận nơi thuộc quyền chiếm dụng của bản thân mình mà nhà đó bị bán đi thì công dân sẽ bị xóa hộ khẩu tại Địa chỉ cửa hàng đó nếu vẫn chưa nhỉ?đăng ký hộ khẩu mới tại nơi khác. nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi