Thư viện pháp luật
Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp đặc trưng của công ty TNHH
  Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm những quy định đối mang các giả dụ đặc trưng khi xử lý phần góp vốn trong nhà hàng TNHH hai thành viên trở lên. Vậy các điều được bổ sung quy định như thế nào? 1. Xử lý phần vốn góp trong một số giả dụ đặc biệt Căn cứ theo Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định những giả dụ đặc biệt về xử lý phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên. Các trường hợp đấy cụ thể như sau: - Thành viên công ty là cá nhân chết: Khoản một Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp thành viên siêu thị là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty” Quy định này được ứng dụng cho cả giả dụ cá nhân chế do “cái chết sinh học” hay “cái chết pháp lý”. Cái chết pháp lý được hiểu là việc 1 cá nhân bị Tòa án tuyên bố là đã chết lúc đã qua 1 thời kì nhất định. Khi cá nhân chết, phần vốn góp của thành viên trong nhà hàng cũng được coi là di sản thừa kế, người thừa kế di sản sẽ được xác định theo di chúc hoặc pháp luật. Sau đó, người thừa kế của thành viên đấy sẽ phát triển thành thành viên của công ty. Tuy nhiên, sở hữu đa dạng trường hợp, lúc cá nhân chết mà không với người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận hoặc bị truất quyền thừa kế sẽ được giải quyết theo khoản 5 Điều này như sau: “Trường hợp phần vốn góp của thành viên công ty là cá nhân chết mà ko mang người thừa kế, người thừa kế khước từ nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.” Trong đấy các khái niệm không sở hữu người thừa kế, khước từ nhận hay bị truất quyền thừa kế được quy định như sau: Di sản không sở hữu người thừa kế được chia thành 02 trường hợp: Không người thừa kế theo di thưkhông mang người thừa kế theo pháp luật. Từ chối nhận thừa kế: khi với người thừa kế nhưng người đó quyền khước từ nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn hạn chế việc thực hành bổn phận tài sản của mình đối với người khác. Truất quyền thừa kế là việc người để lại di sản thừa kế ko muốn để lại phần tài sản của mình cho một người nào đấy và ý chí này được ghi vào chúc thư hợp pháp. Do đó, theo Điều 622 Bộ Luật dân sự 2015 đã quy định các ví như di sản thừa kế không với người thừa kế sau khi được xác định để thực hiện những bổn phận về tài sản, phần còn lại sẽ thuộc về Nhà nước Ngoài ra, còn xảy ra trường hợp người thừa kế ko muốn phát triển thành thành viên của công ty. Để đáp ứng và tôn trọng ý chí của họ, luật đã quy định nhà hàng cần sắm lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp được thực hành theo Điều 51 và 52 Luật Doanh nghiệp 2020. - Thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích: “Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì quyền và nghĩa vụ của thành viên được thực hiện duyệt người quản lý của cải của thành viên ấy theo quy định của luật pháp về dân sự” tại khoản 2 Điều 53 Luật Doanh nghiệp quy định. Có thể hiểu, 1 cá nhân được coi là mất tích lúc tuyên bố của Tòa án đưa ra. Khi đó, quyền và nghĩa vụ của thành viên được coi là mất tích được thực hành thông qua người quản lý của cải của thành viên đó. - Thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Khi người ấy không khả năng để nhận thức và hành động một cách đúng đắn, không thể khiến cho chủ được hành vi của mình, theo đấy việc thực hành quyền và nghĩa vụ của họ được giải quyết theo khoản 3 Điều 53 như sau: “Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, với cạnh tranh trong nhận thức, khiến chủ hành vi thì quyền và bổn phận của thành viên đó trong siêu thị được thực hiện ưng chuẩn người đại diện”. - Phần góp vốn được mua lại hoặc chuyển nhượng: Trong các giả dụ dưới đây tại khỏa 4 Điều 53 Luậy này, phần góp vốn của thành viên được siêu thị tìm lại hoặc chuyển nhượng theo quy định, gồm: Người thừa kế không muốn phát triển thành thành viên; Người được tặng cho theo quy định ko được Hội đồng thành viên chấp nhận làm cho thành viên; Thành viên công tycông ty giải thể hoặc phá sản. - Thành viên tặng cho một hoặc mọi phần vốn góp: Khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp thành viên tặng cho 1 phần hoặc đa số phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho vươn lên là thành viên doanh nghiệp theo quy định sau đây a) Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty; b) Người được tặng cho ko thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở nên thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.” Như vậy, lúc thành viên tặng cho một hoặc toàn bộ vốn góp của mình tại nhà hàng cho người thừa kế theo pháp luật thì người đấy sẽ trở nên thành viên công ty. Nếu tặng cho người không phải người thừa kế theo pháp luật thì phải duyệt y ý kiên của Hội đồng thành viên. Trường hợp không được chấp thuận, thì nhà hàng sắm lại phần vốn góp của thành viên ấy hoặc thực hành chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Luật này. - Thành viên dùng phần vốn góp để trả nợ: Khoản 7 Điều 53 quy định: “Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán với quyền tiêu dùng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây: a) Trở thành thành viên công ty trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận; b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đấy theo quy định tại Điều 52 của Luật này.” Thành viên trả nợ bằng vốn góp duyệt y 02 hình thức: trở nên thành viên siêu thị ví như được Hội đồng thành viên chấp thuận hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốp góp theo quy định. 2. Những giả dụ đặc thù được bổ sung năm 2020 Hai ví như đặc biệt được bổ sung lúc xử lý vốn trong doanh nghiệp TNHH tại khoản 8 và 9 ĐIều 53 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể: - Thành viên nhà hàng là cá nhân bị giam, chấp hành phạt tù đọng hay xử lý hành chính: Trên thực tế, đã phát sinh nếu thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hoạt động, sở hữu thành viên bị trợ thời giam, bị kết án tù nhân hoặc bị Tòa án tước quyền bính nghề. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 chưa mang quy định về trường hợp này bắt buộc dẫn đến phổ biến giả dụ quyền lợi hợp pháp của họ bị vi phạm hoặc bị chiếm đoạt; hoạt động buôn bán của công ty bị ảnh hưởng. Do đó, khoản này được bổ sung về quy định xử lý đối ví như nêu trên như sau: “Trường hợp thành viên doanh nghiệp là cá nhân bị lâm thời giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục nên thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hành 1 số hoặc mọi quyền và trách nhiệm của mình tại công ty”. - Thành viên siêu thị hoặc là pháp nhân thương nghiệp bị Tòa cấm hành nghề, kinh doanh: Với lý do hao hao như trên, ví như này cũng được bổ sung trong Luật Doanh nghiệp 2020: “Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm cho công việc nhất mực hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương nghiệp bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 1 số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của siêu thị thì thành viên đấy ko được hành nghề, khiến công tác đã bị cấm tại nhà hàng đó hoặc doanh nghiệp tạm bợ ngừng, chấm dứt buôn bán ngành, nghề sở hữu tác động theo quyết định của Tòa án”. nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi