CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP NÀO NĂM 2024?

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Biện pháp xử lý hành chính là gì?

Theo Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp áp dụng đối với cá nhân vi phạm quy định về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, mà không coi là tội phạm. Các biện pháp này bao gồm việc thực hiện giáo dục tại các địa phương như xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dưỡng và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

biện pháp sử lý hành chính là gì

bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-la-gi-nvcs

Các biện pháp xử lý hành chính và đối tượng áp dụng

Theo Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cá nhân chỉ sẽ chịu biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng được quy định tại các Điều 90, 92, 94 và 96 của cùng luật.

Hiện nay, có tổng cộng 04 biện pháp xử lý hành chính được quy định từ Điều 89 đến Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020).

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với những cá nhân thuộc các đối tượng được quy định tại Điều 90 của Luật này, với mục tiêu giáo dục và quản lý họ tại nơi cư trú, trong trường hợp không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

- Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn kéo dài từ 03 tháng đến 06 tháng.

* Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

- Người từ 12 đến dưới 14 tuổi có hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng được quy định trong Bộ luật Hình sự.

- Người từ 14 đến dưới 16 tuổi có hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự.

- Người từ 14 đến dưới 16 tuổi đã bị xử phạt hành chính hai lần và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong vòng 6 tháng về các hành vi như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh bạc, lừa đảo, hoặc đua xe trái phép.

- Người từ 16 đến dưới 18 tuổi đã bị xử phạt hành chính hai lần và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong vòng 6 tháng về các hành vi như xúc phạm danh dự người khác, gây thương tích, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, nhưng không phải tội phạm.

- Người từ 14 tuổi trở lên đã bị xử phạt hành chính hai lần và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong vòng 6 tháng về việc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Người từ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt hành chính hai lần và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong vòng 6 tháng về các hành vi như xúc phạm danh dự người khác, gây thương tích, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ người thân.

- Người trong các trường hợp 1, 2, 3, 4, và người từ 14 đến dưới 18 tuổi theo trường hợp 1, nếu không có nơi cư trú ổn định, sẽ được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý và giáo dục trong thời gian thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Người từ 18 tuổi trở lên theo trường hợp 5, nếu không có nơi cư trú ổn định, sẽ được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ ba để tổ chức quản lý.

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

- Đưa vào trường giáo dưỡng là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng cho những người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, với mục tiêu giúp họ học văn hóa, nghề nghiệp, tham gia lao động, và sinh hoạt dưới sự quản lý và giáo dục của nhà trường.

- Thời gian thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng kéo dài từ 06 tháng đến 24 tháng.

* Đối tượng thuộc trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

- Người từ 12 đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự.

- Người từ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự, trừ trường hợp tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của cùng luật.

- Người từ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đã trước đó bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Người từ 16 đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 của Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhưng không phải là tội phạm, và đã trước đó bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

- Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng cho người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 94 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhằm mục đích đảm bảo họ tham gia lao động, học văn hoá, học nghề, và sinh hoạt dưới sự quản lý tại cơ sở giáo dục bắt buộc .

- Thời gian thi hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc kéo dài từ 06 tháng đến 24 tháng.

* Đối tượng thuộc trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

- Người từ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt hành chính hai lần và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong vòng 6 tháng về các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, không có tiền sử tội phạm và không có nơi cư trú ổn định.

- Người từ 18 tuổi trở lên thực hiện các hành vi quy định tại khoản 6 của Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, không có tiền sử tội phạm và đã trước đó bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một biện pháp xử lý hành chính mà áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhằm mục đích điều trị, tham gia lao động, học văn hoá, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thời gian thi hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng.

* Đối tượng thuộc trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính

- Cá nhân chỉ bị xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng được quy định tại các Điều 90, 92, 94 và 96 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Biện pháp này không áp dụng cho người nước ngoài.

- Việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính phải tuân thủ nguyên tắc công khai, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền và phải đảm bảo tính công bằng, theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính cần được xem xét dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm, cũng như theo các yếu tố nhân thân của người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết nghiêm trọng.

- Người có thẩm quyền thực hiện biện pháp xử lý hành chính phải có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Người bị xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính

- Quy định về thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

 + 01 năm sau khi cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

 + 06 tháng sau khi cá nhân vi phạm quy định tại khoản 2 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

 + 06 tháng sau khi cá nhân vi phạm lần cuối một trong các hành vi quy định tại các khoản 3, 4 và 6 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

 + 03 tháng sau khi cá nhân vi phạm lần cuối quy định tại khoản 5 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

thời hiệu áp dụng biệt pháp xử lý hành chính là gì

thoi-hieu-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-la-gi-nvcs

- Quy định về thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

 + 01 năm sau khi cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

 + 06 tháng sau khi cá nhân vi phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 của Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

- Quy định về thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm sau khi cá nhân vi phạm lần cuối quy định tại khoản 1 của Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Lưu ý: Nếu trong thời hiệu trên, cá nhân cố ý trốn tránh hoặc cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hiệu này sẽ được tính lại từ thời điểm kết thúc hành vi trốn tránh hoặc cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(Điểm b Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Điểm b và c Khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020)

Thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

 + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có người vi phạm cư trú.

 + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cócơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định.

 + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có phát hiện người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần cuối mà không có nơi cư trú ổn định.

- Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định thực hiện những biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vô cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cấp giấy chứng nhận cho người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính

- Sau khi người vi phạm đã hoàn thành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ cấp giấy chứng nhận cho họ và gửi bản sao cho gia đình của họ.

- Sau khi người vi phạm đã hoàn thành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ cấp giấy chứng nhận cho họ và gửi bản sao cho gia đình của họ, cùng với Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định và cơ quan quản lý của cơ sở đó.

- Trường hợp người vi phạm không xác định được nơi cư trú hoặc là người chưa thành niên hoặc người ốm yếu không có khả năng lao động, sau khi hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, họ sẽ được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội tại địa phương nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở.

(Thi hành Điều 114 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Những hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý hành chính

Căn cứ vào Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điểm a, b Khoản 5 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, quy định về những hành vi nghiêm cấm trong việc xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Giữ lại vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây rối, đòi tiền hoặc tài sản của người vi phạm; che giấu, bảo vệ, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Ban hành tài liệu về vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cho từng vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính không đúng thẩm quyền, thủ tục hoặc đối tượng quy định tại Luật này.

- Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không đúng thời hạn, không nghiêm minh, không tuân theo quy định của pháp luật.

- Xác định hành vi vi phạm hành chính không chính xác; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng hoặc không đầy đủ đối với những hành vi vi phạm hành chính.

- Can thiệp trái pháp luật vào những vụ việc xử lý vi phạm hành chính.

- Kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

- Sử dụng tiền thu được từ việc thu phạt vi phạm hành chính, tiền thu từ việc chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền từ việc bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Giả mạo, làm sai lệch những hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của những người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Xem thêm: CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ VI PHẠM TRONG KHI TUẦN TRA, KIỂM SOÁT KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

Khoản 3 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong việc xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Người hoặc tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của luật.

- Người cá nhân cũng có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình xem xét khiếu nại hoặc khởi kiện, nếu thấy rằng việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại hoặc khởi kiện có thể gây ra hậu quả khó khắc phục, người giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

Cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp đang tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định xử phạt đó, vẫn phải tuân thủ và thực hiện quyết định xử phạt, trừ khi có xác định rằng việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục, thì quyết định đó sẽ được tạm đình chỉ.

Vì sao nên chọn dịch vụ Luật sư riêng tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Với hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tư vấn, Công ty NVCS tự hào về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý linh hoạt và toàn diện. Dịch vụ luật sư riêng là sự lựa chọn thông minh cho những người cần sự tư vấn và đại diện pháp lý chuyên sâu trong các vấn đề pháp lý cá nhân hoặc doanh nghiệp. Việc sở hữu một luật sư riêng mang lại nhiều lợi ích, từ việc tối ưu hóa quyền lợi pháp lý đến việc đảm bảo rằng quy trình pháp lý diễn ra suôn sẻ. Do đó, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và có chi phí hợp lý. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý.

dịch vụ luật sư riêng

dich-vu-luat-su-rieng-nvcs

Luật sư:                   NGUYỄN THÀNH TỰU
Điện thoại:     09.19.19.59.39
Email:         tuulawyer@nvcs.vn 
 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP NÀO NĂM 2024?

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP NÀO NĂM 2024?

Theo Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp áp dụng đối với cá nhân vi phạm quy định về an ninh, trật tự và an toàn xã hội
CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ NĂM 2024?

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ NĂM 2024?

Điều này có nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền có khả năng sử dụng các biện pháp này để ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo quá trình xử lý vi phạm hành chính diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ NĂM 2024?

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ NĂM 2024?

Là văn bản được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đã ban hành. Quyết định này có liên quan đến một vấn
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2024 cần những gì? 

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2024 cần những gì? 

Theo quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quá trình đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Có thể hiểu rằng, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thủ tục cấp Giấy phép môi trường 2024

Thủ tục cấp Giấy phép môi trường 2024

Trong số những thay đổi và cập nhật này, giấy phép môi trường trở thành một trong những loại hồ sơ quan trọng đối với doanh nghiệp khi nó được đánh giá và điều chỉnh nhằm đạt được hiệu suất tối ưu trong việc quản lý
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHI TIẾT NĂM 2024

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHI TIẾT NĂM 2024

Mặc dù đã có quy định, nhưng hiện nay nhiều người vẫn phân biệt không rõ giữa nơi thường trú, tạm trú và lưu trú. Theo đó, chúng ta chỉ cần hiểu rằng: Về bản chất: Thường trú là nơi sinh sống thường xuyên và lâu dài tại địa điểm ở thuộc sở hữu của bản thân, gia đình hoặc được thuê, mượn.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi