Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Ngày 23/6/2023 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật số 22/2023/QH15, sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật Đấu thầu năm 2023 bao gồm tổng cộng 10 Chương và 96 Điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý đến một số điểm mới, đặc biệt là về quy định về những đối tượng được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Để hiểu rõ hơn sự thay đổi trong Luật Đấu thầu 2023 về các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư, mời quý vị độc giả tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tham khảo thêm bài viết về: Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

 

các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư

cac-uu-dai-trong-lua-chon-nha-dau-tu-2024-nvcs  

Thế nào là nhà đầu tư? 

Theo Khoản 25, Điều 4 của Luật Đấu thầu 2023 quy định rằng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đấu thầu có thể là tổ chức hoặc cá nhân, tham gia quá trình đấu thầu bằng cách đứng tên dự thầu và có trách nhiệm trực tiếp ký kết và thực hiện hợp đồng nếu họ được chọn. Nhà đầu tư có thể hoạt động độc lập hoặc tham gia dưới dạng nhà đầu tư liên danh.

Ban đầu, nhà đầu tư có thể là một tổ chức. Tổ chức nhà đầu tư tham gia vào quá trình đấu thầu đại diện cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, công ty, tổ chức xã hội và các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện xây dựng công trình. Nhà đầu tư tổ chức có thể là một doanh nghiệp, một tổ chức công cộng, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một tổ chức tài chính.

Tiếp theo, nhà đầu tư cũng có thể là một cá nhân. Cá nhân nhà đầu tư tham gia vào quá trình đấu thầu là những người đại diện cho bản thân mình và có nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện xây dựng công trình. Các cá nhân nhà đầu tư có thể là các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, chủ đầu tư cá nhân hoặc các cá nhân khác có quyền và khả năng tham gia vào quá trình đấu thầu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể là một nhà đầu tư độc lập hoặc nhà đầu tư liên danh. Nhà đầu tư độc lập là những tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu thầu một mình, không liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ngược lại, nhà đầu tư liên danh là sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân để tham gia đấu thầu, trong đó họ chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Khả năng của nhà đầu tư có thể là tổ chức hoặc cá nhân, cũng như khả năng trở thành nhà đầu tư độc lập hoặc nhà đầu tư liên doanh, tạo ra sự đa dạng và linh hoạt trong quá trình tham gia đấu thầu. Điều này đồng nghĩa với việc Luật Đấu thầu 2023 đảm bảo quyền lợi và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lựa chọn và thực hiện hợp đồng đấu thầu một cách công bằng và minh bạch.

Quy định về áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu năm 2024

Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu năm 2024

Những đối tượng được hưởng ưu đãi trong quá trình chọn nhà thầu được quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu 2023 bao gồm:

(i) Hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam.

(ii) Sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(iii) Những nhà thầu địa phương sản xuất hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

(iv) Những nhà thầu nước ngoài hợp tác với những nhà thầu địa phương, trong đó những nhà thầu địa phương phải đảm nhận ít nhất 25% giá trị tổng công việc của gói thầu.

(v) Những nhà thầu địa phương có thể tham gia đấu thầu quốc tế một cách độc lập hoặc kết hợp với những đối tác trong nước khác khi tham gia quá trình đấu thầu toàn cầu.

(vi) Những nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ, theo quy định của pháp luật về hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(vii) Những nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, theo quy định của pháp luật.

(viii) Những nhà thầu có tỷ lệ sử dụng lao động nữ từ 25% trở lên; tỷ lệ sử dụng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; tỷ lệ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên.

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu năm 2024

Các ưu đãi trong quá trình chọn nhà thầu được quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật Đấu thầu 2023 bao gồm:

(i) Đánh giá xếp hạng cao hơn cho những nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Trong trường hợp những nhà thầu thuộc và không thuộc đối tượng được ưu đãi, cả hai sẽ được đánh giá ngang nhau.

(ii) Thêm điểm vào đánh giá của những nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi khi áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh và xếp hạng.

(iii) Tăng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi khi áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh và xếp hạng.

(iv) Được ưu tiên trong việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

(v) Gói thầu xây lắp có giá không quá 05 tỷ đồng được dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ tham gia đấu thầu.

Nếu trong quá trình tổ chức đấu thầu không có doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được các yêu cầu, trường hợp này cho phép tổ chức lại quá trình đấu thầu và mở cửa cho sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

 

các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu trong năm 2024

cac-uu-dai-trong-lua-chon-nha-thau-2024-nvcs 

Hủy thầu đối với việc lựa chọn nhà đầu tư 

Theo quy định tại Điều 17, Khoản 2 của Luật Đấu thầu 2023, kể từ ngày 01/01/2023, các trường hợp hủy thầu đối với quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ bao gồm những điều sau đây:

- Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Trong tình huống này, nếu các nhà thầu không đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn khác được quy định trong hồ sơ mời thầu, quá trình lựa chọn nhà đầu tư có thể bị hủy.

- Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, hoặc thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khả kháng, dẫn đến sự thay đổi về tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành. Trong tình huống này, nếu xảy ra sự thay đổi quan trọng trong các yếu tố kỹ thuật, tài chính, hoặc quản lý dự án đầu tư kinh doanh, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu ban đầu, quá trình lựa chọn nhà đầu tư có thể bị hủy.

- Hồ sơ mời thầu không tuân thủ một hoặc một số quy định của Luật Đấu thầu 2023 hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan, có thể dẫn đến việc sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư đã được lựa chọn không còn đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy trình trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

- Những nhà đầu tư trúng thầu phải tuân thủ các quy định cấm hành vi theo quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023. Trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến gian lận, đồng phạm, hối lộ, tham nhũng hoặc các quy định về mua bán cổ phiếu, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, việc này sẽ dẫn đến việc hủy thầu và xử lý hình phạt theo quy định của luật.

- Các tổ chức hoặc cá nhân khác ngoài những nhà đầu tư trúng thầu phải tuân thủ các quy định cấm hành vi theo quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023, nhằm tránh việc gây ra sai lệch trong kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng không chỉ nhà đầu tư mà cả các bên tham gia khác đều phải tuân thủ các quy định và tránh các hành vi vi phạm.

- Các trường hợp hủy thầu như đã nêu trên đặt ra nguyên tắc minh bạch, đúng quy trình và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Luật Đấu thầu 2023 thiết lập một cơ chế quản lý rõ ràng và hiệu quả, đảm bảo sự tuân thủ các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh.

Tham khảo thêm bài viết về: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Có những chi phí nào trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Luật Đấu thầu 2023, các chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

- Hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời thầu cho đấu thầu trong nước sẽ được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này đảm bảo rằng các nhà thầu có thể truy cập thông tin về dự án mà không phải chi trả chi phí phát hành hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời thầu.

- Đối với đấu thầu quốc tế, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ phát hành hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải thanh toán phí để mua bản điện tử của hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Điều này đảm bảo rằng các nhà đầu tư quốc tế có thể tiếp cận thông tin về dự án, nhưng phải chịu một khoản chi phí nhỏ để sở hữu bản điện tử của hồ sơ mời thầu.

- Bên mời thầu sẽ đảm nhận trách nhiệm chi trả các khoản phí liên quan đến việc đăng tải thông tin về quá trình lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí tổ chức liên quan đến quá trình này. Điều này đảm bảo rằng thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ được công bố và tiếp cận miễn phí cho công chúng và các nhà thầu.

- Nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, tham dự thầu, cũng như các chi phí liên quan đến giải quyết kiến nghị (nếu có). Điều này đòi hỏi nhà đầu tư tự chi trả các chi phí để tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan.

Do đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Luật Đấu thầu 2023, việc phân chia chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện một cách rõ ràng giữa bên mời thầu và nhà đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình chọn lựa nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các bên tham gia quá trình này.

chi phí trong lựa chọn nhà thầu trong năm 2024

chi-phi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-2024-nvcs 

Khi nào hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Đấu thầu 2023, kể từ ngày 01/01/2023, các trường hợp hủy thầu đối với quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ bao gồm những điều sau đây:

- Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong tình huống này, nếu các nhà thầu không đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn khác được quy định trong hồ sơ mời thầu, quá trình lựa chọn nhà đầu tư có thể bị hủy.

- Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh do lý do bất khả kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành. Nếu có sự thay đổi quan trọng trong các yếu tố kỹ thuật, tài chính hoặc quản lý dự án đầu tư kinh doanh, dẫn đến thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu ban đầu, quá trình lựa chọn nhà đầu tư có thể bị hủy.

- Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2023 hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan, gây ra sai lệch trong kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc làm cho nhà đầu tư được chọn không đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy trình trong quá trình chọn lựa nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm các quy định cấm hành vi như tổ chức hoặc tham gia vào hoạt động gian lận, đồng phạm, hối lộ, tham nhũng, hoặc vi phạm các quy định về mua bán cổ phiếu, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, sẽ dẫn đến hủy thầu và áp dụng chế tài theo quy định của luật.

- Các tổ chức hoặc cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023, gây ra sai lệch trong kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng không chỉ nhà đầu tư mà còn tất cả các bên tham gia khác cũng phải tuân thủ quy định và tránh các hành vi vi phạm.

- Các trường hợp hủy thầu nêu trên đảm bảo tính minh bạch, đúng quy trình và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Luật Đấu thầu 2023 tạo ra một cơ chế quản lý rõ ràng và có hiệu lực để đảm bảo sự tuân thủ các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh.

Về Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Dịch vụ pháp lý về lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự cung cấp các giải pháp chuyên sâu và chất lượng cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và phát triển kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi tập trung vào cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện, nhằm đảm bảo rằng khách hàng của NVCS có thể thực hiện các giao dịch và dự án đầu tư một cách hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

 

luất sư tư vấn đầu tư

dich-vu-luat-su-tu-van-dau-tu-bat-dong-san-nvcs 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Chủ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở có thể thế chấp một phần của dự án khi họ tuân thủ đầy đủ các quy định được xác định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Điều này nhấn mạnh
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Luật hiện hành, Luật này mang đến nhiều điểm quan trọng và đổi mới. Trong bài phân tích dưới đây, NVCS sẽ tổng hợp lại những điểm mới đáng chú ý trong Luật Đấu thầu 2023 tại Việt Nam.
Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý đến một số điểm mới, đặc biệt là về quy định về những đối tượng được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Để hiểu rõ hơn sự thay đổi trong Luật Đấu thầu 2023
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là quy trình được tiến hành tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các thay đổi liên quan đến dự án và người đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI  DOANH NGHIỆP FDI 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP FDI 2024

Gọi điện thoại cho khách hàng khi nhận được thông tin yêu cầu tư vấn từ zalo, email, getfly, ban giám đốc (Không quá 20 phút khi chuyên viên nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có công việc khẩn cấp). 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024 Trong thời kỳ kinh tế hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng để thu hút các nguồn đầu tư từ nước ngoài, một trong những tiềm năng phải kể đến như điều kiện kinh tế
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi