Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là quy trình được tiến hành tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các thay đổi liên quan đến dự án và người đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, khi có bất kỳ sự thay đổi nào về dự án hoặc thông tin nhà đầu tư, công ty phải nhanh chóng thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Để nắm rõ hơn về thủ tục này, xin mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm bài viết về: Những điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư 2020 

 

thủ tục điều chỉnh giấy tờ đăng ký đầu tư

Mục lục

thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-2024-nvcs 

Khái niệm về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khái niệm về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, đây được xem là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 41 Luật Đầu tư 2020 đưa ra một số trường hợp cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng nghĩa với việc cập nhật một loạt thông tin quan trọng trong đăng ký đầu tư. Các điều chỉnh có thể bao gồm: Thay đổi tên của dự án đầu tư; Thông tin về nhà đầu tư, cũng như việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng. Ngoài ra, mục tiêu và quy mô của dự án cũng có thể được điều chỉnh, cùng với vốn đầu tư, bao gồm cả vốn góp từ nhà đầu tư, có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ và vốn huy động. 

Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án, cũng như tiến độ thực hiện dự án, đòi hỏi việc quy định rõ ràng về tiến độ góp vốn, huy động nguồn vốn, và thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu. Nếu dự án được phân chia thành từng giai đoạn, cần xác định tiến độ thực hiện cho từng giai đoạn.

Các điều chỉnh cũng có thể liên quan đến hình thức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, bao gồm căn cứ và điều kiện áp dụng. Ngoài ra, các điều kiện đối với nhà đầu tư có thể thay đổi. Quan trọng là khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, họ cũng phải điều chỉnh các thông tin liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nếu có, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh.

Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính

- Dự án đầu tư có địa điểm nằm ngoài các khu vực như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và khu kinh tế;

- Dự án đầu tư hướng đến phát triển cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cũng như các dự án đầu tư thuộc phạm vi của những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;

- Dự án đầu tư được triển khai trên đa tỉnh và đô thị thuộc trực thuộc Trung ương;

- Dự án đầu tư thực hiện đồng thời cả trong và ngoài các khu vực như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và khu kinh tế.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính

- Dự án đầu tư tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao;

- Dự án đầu tư được triển khai bên trong các khu vực như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và khu kinh tế.

Xem thêm bài viết về: Tổng hợp văn bản QPPL về Đầu tư đang có hiệu lực

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư tại một cơ quan cụ thể, sẽ tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đó. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm yêu cầu điều chỉnh dự án;

- Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Tài liệu khác liên quan đến các điều chỉnh như giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư, đề xuất dự án đầu tư, bản sao báo cáo tài chính của nhà đầu tư từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 02 năm gần đây, đề xuất nhu cầu sử dụng đất/bản sao hợp đồng thuê địa điểm, và Giải trình về sử dụng công nghệ (theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 40 của Luật Đầu tư năm 2020).

 

hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

ho-so-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-2024-nvcs 

Thông tin của nhà đầu tư có sự thay đổi

Khi có sự thay đổi về thông tin của nhà đầu tư, công ty cần cung cấp các tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư, tùy thuộc vào đặc điểm của họ. Đối với tổ chức là nhà đầu tư, công ty sẽ cung cấp giấy chứng nhận hoạt động của công ty mẹ. Trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, công ty sẽ yêu cầu hộ chiếu của nhà đầu tư.

Thay đổi về vốn điều lệ, vốn đầu tư của dự án

Khi có sự thay đổi về vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư cần cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, và ít nhất một trong các tài liệu sau đây:

- Báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất;

- Đảm bảo hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ;

- Đảm bảo hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính;

- Bảo đảm về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Cung cấp tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng:

Khi có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư và diện tích đất sử dụng, công ty cần bổ sung các tài liệu sau:

- Hợp đồng thuê đất hoặc văn phòng, xác nhận đăng ký địa điểm thực hiện dự án;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bên cho thuê hoặc từ nhà đầu tư, hoặc các văn bản pháp lý thay thế;

- Trong trường hợp thuê đất hoặc văn phòng từ doanh nghiệp khác, cần bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê, chứng minh đối tượng kinh doanh trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không có thành viên, cổ đông góp vốn mới

Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện thông qua các bước sau: 

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phần dự án đầu tư hiện tại theo quy trình đầu tư;

Bước 2: Điều chỉnh thông tin liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Điều chỉnh hoặc cấp mới Giấy phép kinh doanh, bao gồm các loại giấy phép như Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép đủ điều kiện cơ sở an toàn thực phẩm, Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và du học, Giấy phép kinh doanh (áp dụng cho doanh nghiệp mở rộng ngành nghề, bao gồm quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, cho thuê hàng hóa, và các ngành nghề khác theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP)...

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi có nhà đầu tư nước ngoài mới góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty

Bước 1: Nhà đầu tư đệ trình hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư tại địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế để tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc thực hiện phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Bước 2: Nhà đầu tư đệ trình hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục ghi nhận thông tin của nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa tách biệt Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy trình tách biệt này sẽ được thực hiện ở Bước 2. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp đã được cấp.

Bước 3: Trong trường hợp cần phải cấp lại dấu pháp nhân cho doanh nghiệp, thực hiện theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) để đảm bảo khớp với thông tin hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

Bước 4: Tiếp theo, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để cập nhật thông tin mới của nhà đầu tư cũng như các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.

Bước 5: Trong trường hợp nhà đầu tư thêm vào ngành nghề kinh doanh đòi hỏi điều kiện đặc biệt, thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục được cập nhật thông qua thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Sau đó, nhà đầu tư tiến hành đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho ngành nghề đặc biệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ pháp lý: Điều 63 Luật Đầu tư 2020  

Mất bao lâu để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Thông thường, quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thời hạn là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm bài viết về: Tư vấn thủ tục Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

Về Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVC, với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, tự tin mang đến dịch vụ tư vấn chất lượng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết cung cấp sự tư vấn rõ ràng, đầy đủ và hỗ trợ quý khách hàng trong việc hoàn thành mọi công việc liên quan đến đầu tư, từ những thủ tục đầu tiên cho đến khi nhận được giấy phép từ cơ quan chức năng.

 

dich-vu-luat-su-tu-van-thu-tdịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư uc-dau-tu-nvcs

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Chủ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở có thể thế chấp một phần của dự án khi họ tuân thủ đầy đủ các quy định được xác định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Điều này nhấn mạnh
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Luật hiện hành, Luật này mang đến nhiều điểm quan trọng và đổi mới. Trong bài phân tích dưới đây, NVCS sẽ tổng hợp lại những điểm mới đáng chú ý trong Luật Đấu thầu 2023 tại Việt Nam.
Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý đến một số điểm mới, đặc biệt là về quy định về những đối tượng được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Để hiểu rõ hơn sự thay đổi trong Luật Đấu thầu 2023
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là quy trình được tiến hành tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các thay đổi liên quan đến dự án và người đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI  DOANH NGHIỆP FDI 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP FDI 2024

Gọi điện thoại cho khách hàng khi nhận được thông tin yêu cầu tư vấn từ zalo, email, getfly, ban giám đốc (Không quá 20 phút khi chuyên viên nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có công việc khẩn cấp). 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024 Trong thời kỳ kinh tế hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng để thu hút các nguồn đầu tư từ nước ngoài, một trong những tiềm năng phải kể đến như điều kiện kinh tế
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi