Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

 

Chủ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở có thể thế chấp một phần của dự án khi họ tuân thủ đầy đủ các quy định được xác định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Điều này nhấn mạnh các điều kiện cụ thể mà chủ đầu tư cần đáp ứng để có quyền thế chấp, nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho cả các tổ chức tín dụng và chủ đầu tư.

 

Xem thêm bài viết về: Nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng có bán được không? 

 

điều kiện chủ đầu tư được thế chấp 1 phần dự án

dieu-kien-chu-dau-tu-duoc-the-chap-mot-phan-du-an-xay-dung-nha-o-2024 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Dựa trên quy định của Điều 3, Khoản 8 Luật Nhà ở 2014, dự án đầu tư xây dựng nhà ở được định nghĩa là sự tổng hợp các đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, cũng như xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho một số nhu cầu nhất định.

Theo quy định tại Điều 3, Khoản 19 của Luật Nhà ở 2014, nhà ở hình thành trong tương lai được định nghĩa là những căn nhà đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

 

khái niệm dự án xây dựng

khai-niem-du-an-xay-dung-nha-o-2024 

Chủ đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì để được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở?

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở, chủ đầu tư có thể thế chấp một phần của dự án khi họ tuân thủ đầy đủ các quy định được xác định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. 

- Trước tiên, chủ đầu tư có khả năng thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở nếu họ đáp ứng một loạt các điều kiện cụ thể. Đầu tiên và quan trọng nhất, họ cần phải có hồ sơ dự án và thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt. Điều này đánh vào tầm quan trọng của việc có một kế hoạch và thiết kế chặt chẽ, đảm bảo rằng dự án được triển khai với sự chắc chắn và chu đáo.

- Phần tiếp theo, chủ đầu tư cần phải có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành động này đảm bảo rằng quá trình đầu tư được thực hiện trên cơ sở pháp lý và đất đai liên quan đã được chuyển giao hoặc được phép sử dụng một cách hợp pháp.

- Hơn nữa, dự án phải thuộc loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại Điều 8 của Thông tư. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn chất lượng và quản lý cho dự án, đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để trở thành một dự án có khả năng thế chấp.

- Chủ đầu tư khi muốn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án, cũng cần tuân thủ một số điều kiện nhất định. Điều này không chỉ bao gồm các yêu cầu đã được nêu trên mà còn đặt ra điều kiện rằng các căn nhà cần phải hoàn thành xây dựng đến một mức độ cụ thể, đặc biệt là phần móng, theo quy định của pháp luật về xây dựng. Điều này nhằm đảm bảo rằng những căn nhà sẽ đạt đến một tình trạng hoàn thiện xác định trước khi bắt đầu sử dụng.

- Ngoài ra, những ngôi nhà này cần phải tránh việc nằm trong phần của dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp trước đó. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng chồng chéo liên quan đến quyền sở hữu và thế chấp giữa các dự án khác nhau.

- Cuối cùng, để đảm bảo rằng các ngôi nhà đã có thể được thế chấp, chúng không nên gặp vấn đề pháp lý như tranh chấp, khiếu nại, hoặc bị kê biên để thi hành án. 

Nhìn chung, quy định về việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở đặt ra một loạt các điều kiện mà chủ đầu tư cần tuân thủ. 

 

điều kiện chủ đầu tư được thế chấp 1 phần dự án

dieu-kien-chu-dau-tu-duoc-the-chap-mot-phan-du-an-xay-dung-nha-o-2024 

 

Xem thêm bài viết về: Giao đất trong trường hợp đang có người sử dụng đất

Hồ sơ thế chấp một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở để vay vốn gồm những gì? 

Quá trình chuẩn bị hồ sơ thế chấp một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở để vay vốn tại tổ chức tín dụng là một quy trình quan trọng và phức tạp, yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ các giấy tờ theo quy định của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính pháp lý của dự án mà còn đảm bảo rằng tài sản thế chấp được đánh giá chính xác và đầy đủ giá trị.

- Đầu tiên và quan trọng nhất, đối với tài sản thế chấp là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ yêu cầu bao gồm nhiều thành phần quan trọng. Trước hết, cần có hồ sơ dự án và thiết kế kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt. Thông tin chi tiết về kích thước, cấu trúc, và các yếu tố kỹ thuật khác của dự án cần được đưa vào hồ sơ, nhằm bảo đảm chất lượng của công trình.

- Tiếp theo, văn bản chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ thế chấp. Đây là bằng chứng về quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo tính chắc chắn của tài sản thế chấp.

- Một phần quan trọng khác của hồ sơ là Hợp đồng thế chấp. Điều này đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hiệu lực và rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của cả bên đi vay và bên cho vay. Hợp đồng không chỉ là văn bản pháp lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điều kiện vay vốn và thế chấp tài sản.

- Hồ sơ thế chấp cũng có thể bao gồm các giấy tờ khác liên quan đến dự án và giao dịch, như bản vẽ, bản báo giá, bảng dự trù chi phí và những văn bản pháp lý liên quan. Những giấy tờ này không chỉ cung cấp thông tin chi tiết mà còn hỗ trợ quá trình đánh giá tài sản thế chấp.

- Trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư, hồ sơ cần bổ sung thông tin về phần móng đã được hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật xây dựng. Điều này đảm bảo rằng công trình đã được tiến hành theo đúng quy trình và có cơ sở để phát triển trong tương lai.

- Trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai và được mua từ chủ đầu tư, hồ sơ phải minh chứng cho quá trình giao dịch và thanh toán. Hợp đồng mua bán nhà ở phải được ký kết đúng quy định, và các giấy tờ liên quan như văn bản chuyển nhượng hợp đồng, chứng minh thanh toán và cung cấp các hợp đồng liên quan. 

Chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở có những quyền gì? 

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chủ đầu tư có quyền thế chấp một phần dự án, tuân thủ những quy định cụ thể được quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Điều này không chỉ là quyền lợi mà còn là một cơ hội giúp chủ đầu tư thực hiện, bảo đảm, và duy trì hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Theo quy định của Thông tư, chủ đầu tư có quyền từ chối mọi yêu cầu từ bên nhận thế chấp nếu chúng không tuân thủ đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp và các quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính minh bạch và chặt chẽ của các giao dịch thế chấp, giúp chủ đầu tư giữ vững quyền lợi và trách nhiệm của mình với bên nhận thế chấp xuyên suốt quá trình hợp tác. 

Một điểm quan trọng khác là chủ đầu tư được quyền đòi lại toàn bộ giấy tờ liên quan trong hồ sơ thế chấp ngay sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp. Điều này giúp chủ đầu tư tránh rủi ro pháp lý và tăng tính linh hoạt trong quản lý dự án. Quy định này đồng thời áp đặt trách nhiệm lớn cho bên nhận thế chấp, buộc họ phải tuân thủ chặt chẽ các cam kết và nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Hơn nữa, chủ đầu tư cũng có thể áp đặt các biện pháp bảo đảm khác hoặc thay thế tài sản đảm bảo khác khi bên nhận thế chấp đồng ý. Điều này mở ra cơ hội linh hoạt trong quản lý rủi ro và tài chính cho chủ đầu tư, đồng thời cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bên nhận thế chấp. Quyền này cho phép chủ đầu tư đưa ra quyết định linh hoạt và thực hiện đàm phán một cách hiệu quả để đảm bảo lợi ích của cả hai bên đối tác.

Cuối cùng, chủ đầu tư cũng có quyền thực hiện các quyền khác theo thỏa thuận với bên nhận thế chấp và theo quy định của pháp luật. Điều này mở ra nhiều cơ hội đàm phán và hợp tác giữa chủ đầu tư và bên nhận thế chấp, tạo điều kiện cho một môi trường làm việc tích cực và tương đối thoải mái cho cả hai bên.

 

Xem thêm bài viết về: Tổng quan về tình hình đầu tư tại Việt Nam năm 2024

 

Giới thiệu Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu. Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng, đồng thời hỗ trợ quý khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư một cách hiệu quả. Chúng tôi không chỉ là người đồng hành trong các thách thức pháp lý, mà còn cam kết đem đến sự chuyên nghiệp và tận tâm để tạo ra giá trị lâu dài cho quý khách hàng.

dịch vụ luật sư tư vấn

cong-khai-thong-tin-bat-dong-san-du-an-bat-dong-san-nvcs-2024

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Điều kiện chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án xây dựng nhà ở năm 2024 

Chủ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở có thể thế chấp một phần của dự án khi họ tuân thủ đầy đủ các quy định được xác định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 26/2015/TT-NHNN. Điều này nhấn mạnh
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01/01/2024

Luật hiện hành, Luật này mang đến nhiều điểm quan trọng và đổi mới. Trong bài phân tích dưới đây, NVCS sẽ tổng hợp lại những điểm mới đáng chú ý trong Luật Đấu thầu 2023 tại Việt Nam.
Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý đến một số điểm mới, đặc biệt là về quy định về những đối tượng được hưởng ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Để hiểu rõ hơn sự thay đổi trong Luật Đấu thầu 2023
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư năm 2024

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là quy trình được tiến hành tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các thay đổi liên quan đến dự án và người đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI  DOANH NGHIỆP FDI 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ – THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP FDI 2024

Gọi điện thoại cho khách hàng khi nhận được thông tin yêu cầu tư vấn từ zalo, email, getfly, ban giám đốc (Không quá 20 phút khi chuyên viên nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có công việc khẩn cấp). 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024

 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NĂM 2024 Trong thời kỳ kinh tế hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng để thu hút các nguồn đầu tư từ nước ngoài, một trong những tiềm năng phải kể đến như điều kiện kinh tế
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi