CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ VI PHẠM TRONG KHI TUẦN TRA, KIỂM SOÁT KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ VI PHẠM TRONG KHI TUẦN TRA, KIỂM SOÁT KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

Trường hợp nào Cảnh sát giao thông được xử lý vi phạm khi tuần tra, kiểm soát?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 65/2020/TT-BCA thì việc xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông trong khi tuần tra, kiểm soát như sau:

-  Xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản, cụ thể:

Thực hiện ngay quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ theo quy định. Trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức vi phạm không thực hiện ngay quyết định xử phạt, hành động tạm giữ giấy tờ liên quan được thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

(Điểm a, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

 

cảnh sát giao thông có quyền sử phạt không

canh-sat-giao-thong-co-quyen-xu-phat-khong-nvcs

- Xử phạt vi phạm hành chính mà có lập biên bản, cụ thể: 

Lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Sau khi hoàn tất việc lập biên bản, hướng dẫn và đề nghị người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm (gọi chung là người vi phạm) cung cấp số điện thoại liên hệ để nhận thông tin và xử phạt thông qua Cổng dịch vụ Công quốc gia. Ký vào biên bản và cung cấp cho họ một bản sao. Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, họ cũng cần ký vào biên bản. Trong trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm, cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông sẽ mời đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc 02 người chứng kiến ký vào biên bản. 

(Điểm b, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

Trong trường hợp người vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký, cán bộ Cảnh sát giao thông có trách nhiệm ghi rõ lý do vào biên bản. Đồng thời, cần phải báo cáo thủ trưởng đơn vị bằng văn bản để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét và quyết định về quá trình xử phạt.

Ngoài ra, quy định về việc giải quyết, xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở đơn vị được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 65/2020/TT-BCA.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính mà Cảnh sát giao thông được áp dụng khi xử lý vi phạm trong tuần tra, kiểm soát?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA, quy định về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Trong trường hợp cần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặc để bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông có trách nhiệm quyết định hoặc báo cáo người có thẩm quyền để quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật;

- Khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ tang vật hoặc phương tiện vi phạm hành chính, Tổ trưởng thông báo cho người vi phạm và những người hiện diện tại đó biết. Sau đó, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ hoặc báo cáo người có thẩm quyền để ra quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện theo quy định của pháp luật. Nếu tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được niêm phong, thì thực hiện niêm phong theo quy định của pháp luật;

các biện pháp ngăn chặn hành chính của cảnh sát giao thông

 

cac-bien-phap-ngan-chan-hanh-chinh-cua-canh-sat-giao-thong-nvcs

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng, nếu không tạm giữ ngay, tang vật hoặc phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán hoặc tiêu hủy, thì thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải tiến hành tạm giữ ngay tang vật, phương tiện đó.

Trong khoảng thời gian 24 giờ, tính từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo cho thủ trưởng của mình, người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xem xét và ra quyết định tạm giữ. Nếu tang vật là hàng hóa dễ hư hỏng, thì phải báo cáo ngay thủ trưởng trực tiếp để xử lý. Trong trường hợp không có quyết định tạm giữ, thì phải trả lại tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ;

+ Trong tình huống khi tạm giữ tang vật hoặc phương tiện vi phạm hành chính, nếu người điều khiển phương tiện giao thông không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, hoặc có mặt nhưng cố tình trốn tránh, gây cản trở, không chấp hành, thì quy trình tạm giữ sẽ được thực hiện như sau:

(i) Lập biên bản tạm giữ, có chữ ký xác nhận của ít nhất 02 người làm chứng, và ra quyết định tạm giữ theo quy định.

(ii) Sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, camera để ghi lại hình ảnh của tang vật, phương tiện.

(iii) Sử dụng các biện pháp như trực tiếp điều khiển, cẩu, kéo hoặc thuê tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp để điều khiển, cẩu, kéo đưa tang vật, phương tiện về nơi tạm giữ.

(iv) Thực hiện xác minh và gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến giải quyết theo mẫu số 02 theo quy định của Thông tư.

(v) Người vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thuê đưa tang vật, phương tiện về nơi tạm giữ theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp giao phương tiện giao thông bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt đối với cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quản lý, bảo quản, thì quy trình thực hiện được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;

- Trong việc tạm giữ giấy tờ có liên quan đến người, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, khi chỉ áp dụng hình thức phạt tiền, quy trình tạm giữ sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau đây (trừ khi có dấu hiệu nghi giả, cần xác minh để làm rõ hành vi vi phạm, trong trường hợp này, có thể giữ thêm giấy tờ khác có liên quan):

  • Giấy phép lái xe;
  • Chứng chỉ đào tạo kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;
  • Giấy đăng ký xe;
  • Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng (đối với các loại xe có yêu cầu kiểm định) là tài liệu xác nhận rằng phương tiện đã được kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chuẩn an toàn và môi trường được quy định bởi cơ quan chức năng. Đây là một giấy tờ quan trọng, chứng minh rằng xe đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và môi trường, đặc biệt khi có quy định buộc phải thực hiện quá trình kiểm định;
  • Những tài liệu khác có liên quan, theo quy định của pháp luật, cần được bảo đảm để hỗ trợ quá trình thực hiện quyết định xử phạt.

Khi thực hiện tạm giữ giấy tờ, cần lập biên bản theo quy định để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy trình hành chính.

Cảnh sát giao thông không được xử phạt vi phạm khi tuần tra, kiểm soát trong trường hợp nào?

Theo quy định của Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

- Vi phạm hành chính diễn ra trong tình thế cấp thiết;

- Vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; 

- Vi phạm hành chính khi có sự kiện bất ngờ;

- Vi phạm hành chính trong khi có sự kiện bất khả kháng; 

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có khả năng chịu trách nhiệm hành chính;

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính dưới độ tuổi quy định sẽ bị xử phạt theo quy định.

Được phạt tối đa bao nhiêu tiền khi Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm khi tuần tra, kiểm soát?

Căn cứ quy định Điều 76 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 28 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân:

- Chiến sĩ Công an nhân dân trong lúc thực hiện nhiệm vụ có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền lên đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động ở cấp đại đội, Trưởng trạm, và Đội trưởng có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền lên đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an ở cửa khẩu, khu chế xuất, cũng như Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động có thẩm quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền lên đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt;

+ Tịch thu tài sản, phương tiện sử dụng trong việc vi phạm hành chính, giá trị không quá 5.000.000 đồng;

+ Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như quy định tại các điểm a và c trong Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

Cảnh sát giao thông, theo quy định tại Điều 76 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, có thẩm quyền xử phạt tối đa là 500.000 đồng và cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thẩm quyền xử phạt tổ chức là gấp đôi so với thẩm quyền xử phạt cá nhân tương ứng trong từng lĩnh vực.

Người dân có được quay phim cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ không?

Người dân có thể thực hiện giám sát bằng cách sử dụng các phương tiện sau:

- Sử dụng thông tin công khai từ Công an nhân dân và đưa ra phản hồi thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia giám sát qua các tổ chức được quy định theo luật pháp.

- Tương tác và giải quyết trực tiếp công việc thông qua cuộc gặp gỡ với cán bộ, chiến sỹ.

- Đánh giá kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.

- Sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp, với các điều kiện sau:

+ Không tạo ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ trong khi thực thi nhiệm vụ.

+ Chỉ áp dụng ngoài khu vực đảm bảo trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là ở những nơi triển khai khu vực đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.

+ Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Do đó, chỉ cần người dân đảm bảo rằng việc quay phim của họ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảnh sát giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật, họ có quyền quay phim cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Vì sao nên chọn dịch vụ Luật sư riêng tại Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

- Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, NVCS tự hào với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý linh hoạt và toàn diện. Dịch vụ Luật sư riêng là một lựa chọn thông minh cho những người cần sự tư vấn và đại diện pháp lý chuyên sâu trong các vấn đề pháp lý cá nhân hoặc doanh nghiệp. Việc sở hữu một luật sư riêng mang lại nhiều lợi ích, từ việc tối ưu hóa quyền lợi pháp lý đến việc đảm bảo rằng quy trình pháp lý diễn ra suôn sẻ. Do đó, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và có chi phí hợp lý. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý. 

dịch vụ luật sư riêng

dich-vu-luat-su-rieng-nvcs

Luật sư:                   NGUYỄN THÀNH TỰU
Điện thoại:     09.19.19.59.39
Email:         tuulawyer@nvcs.vn  

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP NÀO NĂM 2024?

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP NÀO NĂM 2024?

Theo Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, biện pháp xử lý hành chính là những biện pháp áp dụng đối với cá nhân vi phạm quy định về an ninh, trật tự và an toàn xã hội
CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ NĂM 2024?

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ NĂM 2024?

Điều này có nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền có khả năng sử dụng các biện pháp này để ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo quá trình xử lý vi phạm hành chính diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ NĂM 2024?

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ NĂM 2024?

Là văn bản được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đã ban hành. Quyết định này có liên quan đến một vấn
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2024 cần những gì? 

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2024 cần những gì? 

Theo quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quá trình đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Có thể hiểu rằng, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thủ tục cấp Giấy phép môi trường 2024

Thủ tục cấp Giấy phép môi trường 2024

Trong số những thay đổi và cập nhật này, giấy phép môi trường trở thành một trong những loại hồ sơ quan trọng đối với doanh nghiệp khi nó được đánh giá và điều chỉnh nhằm đạt được hiệu suất tối ưu trong việc quản lý
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHI TIẾT NĂM 2024

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHI TIẾT NĂM 2024

Mặc dù đã có quy định, nhưng hiện nay nhiều người vẫn phân biệt không rõ giữa nơi thường trú, tạm trú và lưu trú. Theo đó, chúng ta chỉ cần hiểu rằng: Về bản chất: Thường trú là nơi sinh sống thường xuyên và lâu dài tại địa điểm ở thuộc sở hữu của bản thân, gia đình hoặc được thuê, mượn.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi