CHẾ TÀI BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Khái quát về hoạt động thương mại và các chế tài trong hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại, hay còn gọi là hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Thông thường các hoạt động trong lĩnh vực thương mại chứa đựng rất nhiều rủi ro vì các hoạt động này mang tính thương mại, tức là khi mua bán hàng hóa số lượng hàng hóa có thể lên tới hàng tấn, nghìn tấn, có thể trị giá vài tỷ hay thậm chí vài chục tỷ. Như vậy, nếu một bên đã giao hàng đúng như thỏa thuận nhưng bên còn lại không nhận hàng và thanh toán thì giải quyết như thế nào? Để tránh các trường hợp như vậy xảy ra, pháp luật đã quy định các chế tài trong hợp đồng thương mại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên. Các chế tài giúp các bên tích cực thực hiện đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, thúc đẩy quan hệ giữa các bên. Ngoài ra, các chế tài này còn khắc phục hành vi vi phạm hợp đồng, khôi phục quyền và nghĩa vụ của bên bị tổn thất. Có thể thấy, các chế tài trong hoạt động thương mại đóng vai trò rất lớn trong các hoạt động thương mại.

chế tài trong hoạt động thương mại

che-tai-trong-hoat-dong-thuong-mai

Điều 292 LTM 2005 quy định có 7 chế tài, trong đó bao gồm: Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng và các chế tài do các bên tự thỏa thuận nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Bài viết này tập trung giới thiệu về chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại.

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là gì?

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là chế tài cho phép bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm phải thực hiện đúng hợp đồng hoặc áp dụng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Trường hợp bên vi phạm áp dụng biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện thì phải tự chịu mọi chi phí phát sinh. 

Khi giao kết hợp đồng thương mại, các bên đặt mục tiêu tìm kiếm lợi ích từ hoạt động kinh doanh, sản xuất lên hàng đầu chứ không phải mục tiêu đạt lợi ích từ việc nộp phạt hay bồi thường thiệt hại. Khi một bên không thực hiện đúng hợp đồng như giao thiếu hàng, giao chậm hàng hay không giao hàng sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của bên còn lại. Lúc này chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng được áp dụng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng thông qua việc bảo đảm cho hợp đồng được tiếp tục thực hiện ngay cả khi hợp đồng bị vi phạm. 

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 297 LTM 2005.

Đặc điểm của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Thứ nhất, áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng không làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Thứ hai, chế tài này chỉ thực sự hữu hiệu đối với bên bị vi phạm việc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng không làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của bên bị vi phạm. 

Thứ ba, chế tài bảo vệ quyền và lợi ích của cả bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng lẫn bên bị vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Thứ nhất, giữa các bên phải có hợp đồng thương mại và hợp đồng phải có hiệu lực pháp luật. Vì đây là chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng nên đòi hỏi các bên phải có hợp đồng thương mại. Nếu giữa các bên không có hợp đồng thương mại hay có hợp đồng thương mại nhưng hợp đồng đó vô hiệu thì cũng không thể áp dụng chế tài này.

Ví dụ: Công ty Cổ phần sản xuất xà phòng Á Sen thỏa thuận bằng văn bản với Công ty Đại Lộc sẽ giao cho công ty Đại Lộc 10.000 thùng xà phòng thơm loại 1 vào ngày 18/12/2024 tại kho A của công ty Đại Lộc. Được biết, công ty Đại Lộc ủy quyền cho con trai Tổng giám đốc để ký hợp đồng này. Đến hạn giao hàng, Công ty Á Sen không giao hàng vì phát hiện con trai Tổng giám đốc chưa là người thành niên. Do đó, hợp đồng mua bán xà phòng giữa 2 công ty bị vô hiệu, dẫn đến các bên không phát sinh quyền và nghĩa vụ với nhau. Công ty Đại Lộc không thể áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng đối với công ty Á Sen vì hợp đồng giữa các bên đã vô hiệu.

hợp đồng thương mai

hop-dong-thuong-mai

Thứ hai, phải có hành vi vi phạm hợp đồng như là: không giao hàng, không cung ứng dịch vụ như đã cam kết trong hợp đồng, giao thiếu hàng, giao hàng chậm trễ, cung ứng dịch vụ kém chất lượng,... Khi một bên có hành vi vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm tiếp tục thực hiện hợp đồng như là giao đủ hàng, cung cấp dịch vụ lại sao cho đúng chất lượng đã thỏa thuận,...

Nội dung của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Chế tài được áp dụng trong các trường hợp sau: 

  • Bên vi phạm giao thiếu hàng/cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng/cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. 
  • Bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng mà không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

Khi áp dụng chế tài này, bên bị vi phạm có quyền gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ theo Điều 298 LTM 2005. Việc gia hạn này có thể được thỏa thuận hoặc hoàn toàn được quyết định bởi bên bị vi phạm. 

Sau khi bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng thì bên vi phạm phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ.

Nếu đã áp dụng chế tài nhưng bên vi phạm vẫn tiếp tục không thực hiện đúng hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp này nếu phát sinh khoản tiền chênh lệch và các loại chi phí khác thì bên vi phạm phải chi trả cho các khoản đó. Đối với việc bên vi phạm giao hàng hay cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì bên bị vi phạm có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên bị vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

Mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các chế tài khác

Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng, đồng thời cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Có thể hiểu là có thể áp dụng đồng thời chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, chế tài bồi thường thiệt hại và chế tài phạt vi phạm. 

Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hay hủy bỏ hợp đồng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Dịch vụ Luật sư tư vấn về chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự

Nguyễn và Cộng sự sẽ cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, để mỗi giao dịch không còn là nỗi lo, đội ngũ Luật sư Thương mại tại NVCS được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó tạo nên tên tuổi cũng như đem đến sự tin tưởng cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ Luật sư Thương mại tại NVCS. Khi giải quyết các vấn đề của bạn, đội ngũ Luật sư tại NVCS còn đưa ra các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn như:

  • Nên chọn loại chế tài nào trong hoạt động thương mại để giảm thiểu rủi ro?
  • Nên quy định mức phạt vi phạm khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng là bao nhiêu?
  • Có nên thỏa thuận trong hợp đồng về chế tài thương mại không?

luật sư thương mại trọng tài thương mại Nguyễn Thành Tựu

dich-vu-luat-su-tu-van

Gọi ngay để được luật sư tư vấn miễn phí: 

Luật sư:              NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:          09.19.19.59.39

Email:                tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CHẾ TÀI BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024

CHẾ TÀI BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024

Hoạt động thương mại, hay còn gọi là hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Thông thường các hoạt động trong lĩnh vực thương mại
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ - TƯ VẤN VỤ ÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ - TƯ VẤN VỤ ÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NĂM 2024

Cần đặt câu hỏi làm rõ được nội dung tranh chấp giữa các bên (ai tranh chấp với ai, tranh chấp như thế nào, có các loại giấy tờ, văn bản liên quan đến việc tranh chấp này không,...). Khai thác thông tin từ khách hàng để nắm được đầy đủ thông tin về tình trạng doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp
QUY TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024

QUY TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024

Trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là: Trọng tài quy chế (hay còn gọi là trọng tài thường trực ) và trọng tài vụ việc.
KHI GẶP SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHÔNG?

KHI GẶP SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHÔNG?

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 thì định nghĩa “sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

Mục đích của một trong các bên khi lựa chọn áp dụng điều khoản về hoàn cảnh thay đổi cơ bản là để giảm thiểu, tránh các thiệt hại sẽ phát sinh
THỎA THUẬN THANH TOÁN HỢP ĐỒNG BẰNG TIỀN ĐÔ

THỎA THUẬN THANH TOÁN HỢP ĐỒNG BẰNG TIỀN ĐÔ

Thanh toán Hợp đồng bằng tiền đô theo pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, việc sử dụng ngoại hối trong Hợp đồng nói chung và thoả thuận thanh toán Hợp đồng bằng tiền đô nói riêng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi