HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

QUY TRÌNH TIẾP CẬN, LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ HỒ SƠ VỤ ÁN

Tiến hành lấy thông tin khách hàng từ Team tư vấn hoặc trực tiếp từ khách hàng để lên công nợ và cập nhật trên hệ thống dữ liệu Getfly.

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.

A/ LÊN ĐƠN HÀNG TRÊN HỆ THỐNG DỮ LIỆU GETFLY:

Bước 1:Truy cập Getfly tại link: https://nvcs-legal.getflycrm.com/

 

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:

 

Tại màn hình đăng nhập, nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

NHẬP KHÁCH HÀNG

Để có thể nhập nội dung công việc, đơn hàng hoặc các thông tin khác liên quan ở các bước tiếp theo, người dùng cần nhập thông tin khách hàng.

Bước 1: 

Truy cập biểu tượng khách hàng => Thêm khách hàng

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Bước 2: 

 • Nhập thông tin khách hàng vào các trường, các trường có đánh dấu (*) là trường bắt buộc.
 • Sau khi nhập thông tin, bấm lưu và thêm mới. Khi đó thông tin khách hàng sẽ được lưu lại tại mục khách hàng

Graphical user interface, application

Description automatically generated 

Chú ý: Trường hợp khách hàng cũ, đã có thông tin trên hệ thống thì không nhập lại thông tin khách hàng mà tiếp tục ở bước Nhập báo giá. Sau khi nhập Báo giá, Email sẽ được gửi đến khách hàng, lúc này nhân viên pháp lý có thể kiểm tra khách hàng đã đọc hay chưa đọc Email và tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo. 

 

 

NHẬP NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Sau khi đã có thông tin khách hàng, tiến hành nhập công việc liên quan đến khách hàng như sau:

 

Bước 1: 

 • Vào biểu tượng khách hàng => vào khách hàng cần nhập công việc 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 • Tiếp tục vào lịch hẹn => Thêm công việc

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2:

 • Nhập nội dung công việc cần thực hiện vào các trường, các trường có đánh dấu (*) là trường bắt buộc.
 • Sau khi nhập xong thì bấm thêm mới để lưu lại.

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 • Sau khi lưu lại, các công việc liên quan đến khách hàng sẽ hiển thị tại mục lịch hẹn

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 • Trường hợp công việc đã tạo, có các công việc liên quan phụ trợ, thì có thể tạo công việc liên quan.

Ví dụ: Liên quan đến công việc tư vấn nhãn hiệu, có các công việc phụ trợ bên trong như Tra cứu, soạn thảo hồ sơ. Khi đó người vào mục tạo công việc liên quan và nhập nội dung công việc này, sau đó thêm mới để ưu lại.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 • Bạn có thể là người thực hiện công việc liên quan đó, hoặc giao cho người khác thực hiện và có thể thêm người tham gia khác để họ biết đến công việc này

Graphical user interface, application

Description automatically generated

NHẬP BÁO GIÁ

Sau khi đã có thông tin khách hàng, thực hiện báo giá cho khách hàng như sau:

 

Bước 1: 

 • Vào biểu tượng khách hàng => vào khách hàng cần tạo báo giá => vào giao dịch => Báo giá => Thêm báo giá

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 2:

 • Nhập các thông tin liên quan đến dịch vụ cần báo giá => cập nhật 
 • Nhập nội dung nếu cần diễn giải thêm chi tiết cho báo giá, hoặc đính kèm file nếu cần

 

 • Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Bước 3: Gửi báo giá cho khách qua email

 • Sau khi đã tạo được báo giá, người dùng gửi báo giá qua email cho khách hàng
 • Cần kiểm tra lại các thông tin của báo giá trước khi gửi mail
 • Sau khi đã kiểm tra xong => chọn Thêm mới.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 • Sau khi đã gửi báo giá qua email, người dùng có thể kiểm tra tình trạng khách hàng đã nhận được/ đã đọc email hay chưa tại mục email marketing

NHẬP ĐƠN HÀNG

Sau khi đã có thông tin khách hàng và khách hàng đồng ý thực hiện dịch vụ, người dùng tiến hành nhập đơn hàng như sau:

 1. Trường hợp 1: Tạo đơn hàng khi chưa có báo giá

Bước 1: 

 • Vào biểu tượng khách hàng => vào khách hàng cần nhập đơn hàng 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 • Tiếp tục vào giao dịch => Đơn hàng => Thêm đơn hàng

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 2:

 • Nhập các thông tin liên quan đến đơn hàng, các trường có đánh dấu (*) là trường bắt buộc sau đó thêm mới đơn hàng.
 • Ví dụ: Đơn hàng Nhãn hiệu Test có tổng phí là 5.250.000đ, trong đó: phí dịch vụ NVCS 3.000.000đ, lệ phí 1.000.000đ,  hoa hồng 1.000.000đ, VAT 250.000đ. 

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 1. Trường hợp 2: Tạo đơn hàng từ báo giá

 • Vào Báo giá cần tạo đơn hàng => bấm tạo đơn hàng
 • Nhập/chỉnh sửa lại các thông tin cho đơn hàng tương tự như trường hợp 1

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

THEO DÕI ĐƠN HÀNG – KHÁCH HÀNG

 1. Cập nhật quá trình thanh toán:

Sau khi tạo đơn hàng, nếu khách hàng thanh toán cho đơn hàng thì tiến hành cập nhật thông tin

Ví dụ: Trong trường hợp ví dụ tại phần nhập đơn hàng nêu trên, Khách hàng thanh toán thành 2 đợt: đợt 1 là 3.500.000đ bằng tiền mặt, đợt 2 1.750.000đ bằng chuyển khoản, người dùng nhập như sau:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nhập tương tự cho lần 2

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Sau khi đã nhập thông tin các đợt thanh toán thì người dùng có thể xem lại lịch sử thanh toán, các thông tin liên quan đến đơn hàng

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

Table

Description automatically generated

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hoàn tất việc nhập thông tin và lưu trữ dữ liệu thông tin khách hàng trên hệ thống.

 

B/ TẠO FILE KHÁCH HÀNGVÀO DATA TỔNG (SERVER) – MỤC CHUNG ĐỂ NHÂN SỰ LIÊN QUAN TRUY CẬP

Bước 1: Vào Data Công ty

Bước 2: Vào mục Công ty Luật – NVCS

Bước 3: Vào mục Tranh tụng

Bước 4: Vào mục Tranh chấp trọng tài

Bước 5: Nếu khách hàng là CÁ NHÂN, chọn mục Cá nhân tiếp theo chọn mục HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI tạo Folder mới để lưu trữ hồ sơ

 

* Nếu khách hàng là DOANH NGHIỆP, chọn mục Doanh nghiệp tiếp theo chọn mục HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI tạo Folder mới để lưu trữ hồ sơ

 

 

Bước 6: Lưu hồ sơ khách hàng cung cấp vào folder vừa tạo

 

I. QUYỀN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng Tài thương mại 2010, thì có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.

Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Thông thường, bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là bên thua trong vụ tranh chấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 69 Luật Trọng tài thương mại 2010

II. THẨM QUYỀN TUYÊN HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

 Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 414 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015; điểm g khoản 3 Điều 7 Luật Trọng tài thương mại 2010

III. CĂN CỨ YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Ngoài việc tuân thủ về thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại, phán quyết trọng tài thương mại phải thuộc một trong những trường hợp sau thì có thể bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu tuyên hủy phán quyết trọng tài, cụ thể:

- Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

- Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

- Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

-  Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

- Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010

IV. LỆ PHÍ YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Hiện nay, pháp luật chưa quy định mức phí cụ thể đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại. Do đó, bên yêu cầu không nộp lệ phí này.

V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài (trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng), nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này, thì có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.

Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài gồm các nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

-  Tên và địa chỉ của bên có yêu cầu;

- Yêu cầu và căn cứ huỷ phán quyết trọng tài.

Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài bao gồm:

- Bản chính hoặc bản sao phán quyết trọng tài đã được chứng thực hợp lệ;

- Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Lưu ý: Giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp lệ.

Cơ sở pháp lý: Điều 69, 70 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 2: Sau khi thụ lý đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, Toà án có thẩm quyền thông báo ngay cho Trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát cùng cấp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Chánh án Toà án chỉ định một Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Tòa án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp để tham dự phiên họp của Tòa án xét đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xem xét đơn yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 5: Phiên họp giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp, luật sư của các bên, nếu có, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp một trong các bên yêu cầu Hội đồng xét đơn vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng vẫn tiến hành xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài.

Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra quyết định huỷ hoặc không huỷ phán quyết trọng tài. Trong trường hợp bên yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài rút đơn hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên Trọng tài vụ việc và Viện kiểm sát cùng cấp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3,4,5,6 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS MỚI NHẤT 2024

CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS MỚI NHẤT 2024

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, bên cung ứng dịch vụ phải cung ứng dịch vụ cho khách hàng và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) phải thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ như đã thỏa thuận. 
HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi