THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

Mục lục

Tranh chấp thương mại quốc tế là những xung đột phát sinh từ các giao dịch thương mại giữa các bên có quốc tịch khác nhau. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế phải tuân theo các quy định của điều ước quốc tế mà các bên liên quan tham gia. Việt Nam, với vai trò là thành viên của nhiều điều ước quốc tế, đã và đang thực hiện các biện pháp để hòa giải và giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả.

Các điều ước quốc tế là gì?

Điều ước quốc tế là các thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều quốc gia, hoặc giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế, được thiết lập nhằm điều chỉnh và quản lý các vấn đề chung mà các bên quan tâm. Điều ước quốc tế có thể bao gồm các hiệp ước, công ước, hiệp định, nghị định thư, và các văn bản tương tự khác. Các điều ước này có tính ràng buộc pháp lý, tạo ra các quyền và nghĩa vụ cho các bên ký kết. Chúng được hình thành thông qua quá trình đàm phán, ký kết, phê chuẩn và thực thi, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh, và hợp tác quốc tế, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

dieu-uoc-quoc-te

Dieu-uoc-quoc-te

Các điều ước quốc tế về trọng tài Việt Nam tham gia

Công Ước New York 1958 về Công Nhận và Thi Hành Các Quyết Định Trọng Tài Nước Ngoài (New York Convention 1958):

Công Ước New York 1958 về Công Nhận và Thi Hành Các Quyết Định Trọng Tài Nước Ngoài (New York Convention 1958) quy định về việc công nhận và thi hành các quyết định trọng tài quốc tế. Công ước này đảm bảo rằng các phán quyết của trọng tài nước ngoài sẽ được công nhận và thi hành tại Việt Nam, tạo ra sự đảm bảo pháp lý cho các bên tranh chấp, đồng thời thúc đẩy sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào hệ thống pháp luật của Việt Nam. Việc tham gia công ước này cũng giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào cộng đồng pháp lý quốc tế, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của quốc gia.

Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):

Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bao gồm các quy định chi tiết về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên, cũng như các tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước. Hiệp định này không chỉ tạo nền tảng cho một môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch, mà còn thúc đẩy sự hợp tác kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. CPTPP còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững và toàn diện của nền kinh tế quốc gia. Ngoài ra, hiệp định này còn thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực như lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ, giúp Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng trong các ngành công nghiệp.

Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam - EU (EVFTA):

Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam - EU (EVFTA) cung cấp các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư, bao gồm cả trọng tài và các biện pháp hòa giải, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EVFTA không chỉ mở ra cơ hội giao thương mới mà còn khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu. Hiệp định này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư từ các nước EU, giúp Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời, EVFTA còn đóng góp vào việc cải thiện khung pháp lý và quản trị công, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và toàn diện của nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, các tranh chấp thương mại quốc tế ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Việt Nam, với tư cách là thành viên của nhiều điều ước quốc tế, đã xây dựng và áp dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công bằng và minh bạch.

  1. Thủ tục trọng tài thương mại quốc tế

Trọng tài thương mại quốc tế là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và được ưa chuộng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Theo Luật Trọng tài Thương mại 2010, các quy định về nguyên tắc, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài bao gồm điều kiện, thỏa thuận trọng tài, thành lập hội đồng trọng tài, tiến hành phiên xử và ra phán quyết. Quy trình trọng tài bắt đầu với việc nộp đơn khởi kiện, sau đó là giai đoạn thành lập hội đồng trọng tài. Hội đồng này sẽ tiến hành xét xử và ra phán quyết cuối cùng, có tính ràng buộc.

Việt Nam cũng là thành viên của Công ước New York 1958 về Công Nhận và Thi Hành Các Quyết Định Trọng Tài Nước Ngoài, đảm bảo rằng các phán quyết trọng tài quốc tế được công nhận và thi hành tại Việt Nam. Ngoài ra, các quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế như Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế (ICC) cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình trọng tài, từ việc nộp đơn khởi kiện đến việc thi hành phán quyết.

  1. Thủ tục giải quyết tranh chấp theo các điều ước cụ thể

Việt Nam cũng tham gia vào các điều ước quốc tế như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), quy định chi tiết về cơ chế giải quyết tranh chấp. Chương 11 của CPTPP quy định các biện pháp giải quyết tranh chấp bao gồm đàm phán, hòa giải và trọng tài, tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch cho các bên tham gia. Chương 8 của EVFTA đặc biệt chú trọng đến cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư và nhà nước, bao gồm quy trình trọng tài và thi hành phán quyết, đảm bảo tính minh bạch và công bằng, giúp tăng cường sự tin cậy và khuyến khích đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam.

Nhìn chung, các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả và công bằng mà còn góp phần nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Các căn cứ pháp lý nêu trên là nền tảng quan trọng giúp các bên liên quan hiểu rõ và tuân thủ quy trình, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Dịch vụ luật sư tư vấn trong giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại tại Công ty Luật TNHH Nguyễn và Cộng sự

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự luôn đặt sự chuyên nghiệp và lòng tận tâm lên hàng đầu. Cùng với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có trình độ và nghiệp vụ, chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại, các hợp đồng thương mại và các vấn đề pháp lý có liên quan khác như áp dụng chế tài trong thương mại.

luat-su-tu-van

dich-vu-luat-su-tu-van

Gọi ngay để được luật sư tư vấn miễn phí: 

Luật sư:              NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:          09.19.19.59.39

Email:                tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

Điều ước quốc tế là gì; Thủ tục giải quyết tranh chấp theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2024

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2024

Cách hoạt động của Trọng tài thương mại; Đặc điểm của Trọng tài thương mại; Các hình thức Trọng tài thương mại
CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS MỚI NHẤT 2024

CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS MỚI NHẤT 2024

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, bên cung ứng dịch vụ phải cung ứng dịch vụ cho khách hàng và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) phải thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ như đã thỏa thuận. 
HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi