NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Nhượng quyền thương mại là gì?

- Khái niệm nhượng quyền thương mại về mặt kinh tế

Về mặt kinh tế, nhượng quyền thương mại nhằm mục đích mở rộng kinh doanh để phân phối hàng hóa, dịch vụ của các thương nhân thông qua yiệc chia sẻ quyền kinh doanh dựa trên thương hiệu, cách thức kinh doanh cho một thương nhân khác. Việc nhượng quyền được thực hiện bởi 2 bên chủ thể: bên nhượng quyền – bên có quyền sở hữu “quyền thương mại” và bên còn lại là bên nhận quyền – bên độc lập, có nguyện vọng kinh doanh bằng “quyền thương mại” của bên nhượng quyền. Các bên thống nhất bên nhượng quyền sẽ trao cho bên nhận quyền kinh doanh của mình, bao gồm cả quyền dùng mô hình, cách thức kinh doanh sản phẩm/dịch vụ, hoặc nhãn hiệu của mình để nhận lại chi phí hoặc một phần doanh thu. Bên nhận quyền sẽ dùng “quyền kinh doanh” của bên nhượng quyền để đáp ứng mục đích kinh doanh của mình nhưng cần phải tuân theo một số những điều kiện nhất định mà bên nhượng quyền đưa ra. Như vậy, về mặt kinh tế, nhượng quyền thương mại không phải là một cơ sở kinh doanh mà là một hình thức phục vụ mục đích kinh doanh. Thông qua cách thức này, bên nhượng quyền và bên nhận quyền đều có thể nhận được những lợi ích độc lập do các hoạt động thương mại đem lại.

- Khái niệm nhượng quyền thương mại dưới về mặt pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, một trong những khái niệm ra đời đầu tiên về hoạt động thương mại này chính là một phần của phán quyết mToà án phúc thẩm Paris ngày 20/4/1978. Từ đó, nhượng quyền thương mại được diễn giải:

Đây là một cách thức hợp tác giữa 2 hoặc nhiều tổ chức doanh nghiệp, giữa bên nhượng quyền và bên được nhượng quyền. Trong đó, bên nhượng quyền-chủ sở hữu của tên thương mại hoặc tên pháp lý quen thuộc, các dấu hiệu, biểu tượng, logo hàng hóa, logo thương mại hoặc các nhãn hiệu dịch vụ, một bí quyết đặc biệt, trao cho người khác quyền sử dụng một tập hợp các sản phẩm, dịch vụ nguyên gốc hoặc đặc biệt, để độc quyền khai thác chúng một cách bắt buộc và hoàn toàn theo cách thức thương mại đã được thử nghiệm, được chỉnh sửa và hoàn thiện định kì, để tác động lên thị trường một cách tích cực nhất, để đạt được sự phát triển tăng tốc của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm mục đích thu về lợi nhuận bản quyền hoặc một thế nào đó; theo thỏa thuận, có thể là sự hỗ trợ về sản xuất, thương mại hoặc tài chính, để bên được nhượng quyền có thể hội nhập vào hoạt động thương mại của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có thể kiểm soát tốt hơn bên được nhượng quyền trong việc thực hiện cách thức hoặc bí quyết đặc biệt để duy trì độ phổ biến của nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ bán ra và phát triển khách hàng với chi phí rẻ nhất, với khả năng tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho cả 2 bên. Theo đó, đôi bên vẫn hoàn toàn độc lập xét về mặt pháp luật.

 

Hiệp hội Nhượng quyền thương mại Quốc tế đã có một khái niệm khác về vấn đề nhượng quyền thương mại, theo đó, việc nhượng quyền là một giao kết dựa trên hợp đồng, giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ đề xuất hoặc phải duy trì sự hỗ trợ liên tục với doanh nghiệp bên nhận quyền trên các khía cạnh: bí quyết kinh doanh, đào tạo đội ngũ nhân viên, bên nhận quyền sẽ hoạt động thông quan nhãn hiệu hàng hóa, phương thức kinh doanh do bên chuyển nhượng sở hữu hoặc kiểm soát và bên nhận quyền đang hoặc sẽ thực hiện đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng khả năng của mình.

 

Xét về mặt kinh tế và pháp lý, từ những phân tích trên có thể tạo dựng nên được một định nghĩa cơ bản về việc nhượng quyền thương mại, với tư cách là một hoạt động thương mại tương đối đặc biệt. Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thượng mại được tạo nên bởi hai bên trở lên, bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Trong đó bên nhượng quyền cho bên nhận quyền được sử dụng các quyền của mình (chủ yếu là liên quan đến đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ) để tiến hành kinh doanh và độc lập về mặt pháp lý. Ngược lại, bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền những lợi ích khác như chi phí và các lợi ích khác, phí này có thể là phí nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền dựa trên doanh thu định kì. Bên nhượng quyền có thể ràng buộc bên nhận quyền thông qua các thỏa thuận để kiểm soát và giữ được sự ổn định của hệ thống trên cơ sở có hỗ trợ về kỹ thuật cũng như vật chất cần thiết cho bên nhận quyền.

Nhượng quyền thương mại có đặc điểm gì

Nhượng quyền thương mại có các đặc điểm sau đây:

 • Chủ thể trong quan hệ nhượng quyền thương mại là bên nhượng quyền và bên được nhận quyền.

-  Các cá nhân/ pháp nhân, công dân ngoài nước/trong nước là những đối tượng có thể làm chủ thể trong quan hệ này.

- Trên thực tế, thương nhân thường là người tham gia nhượng quyền thương mại. Các bên sẽ độc lập với nhau về mặt pháp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm với những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình.

 • Nhượng quyền thương mại thực chất là chuyển quyền thương mại

Nội dung của nhượng quyền thương mại phụ thuộc vào vào thỏa thuận giữa các bên và loại hình nhượng quyền thương mại. Có thể bao gồm quyền sử dụng các tài sản như tên thương mại, logo hàng hóa/dịch vụ, cách thức kinh doanh…. Và các quyền kinh doanh theo mô hình, cách thức quản lý, đào tạo, quảng cáo sản phẩm của bên nhượng quyền.

 • Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh theo một mô hình thống nhất.
 • Thống nhất về các việc làm của các bên nhận quyền và bên nhượng quyền
 • Các thành viên trong hệ thống nhượng quyền thương mại cần có sự thống nhất về mọi hành động để duy trì hình ảnh cũng như chất lượng đặc trưng của sản phẩm và dịch vụ.
 • Thống nhất về quyền lợi của bên nhượng quyền và các bên nhận quyền
 • Mỗi thành viên trong hệ thống nhượng quyền đều có ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ hệ thống, tác động đến lợi ích của của các thành viên còn lại.

Điều kiện để thực hiện nhượng quyền thương mại

 • Điều kiện đối với bên nhượng quyền

-  hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm là điều kiện cơ bản để thương nhân được phép cấp quyền thương mại.Tuy nhiên, Theo quy định của Nghị định 08/2018/NĐ-CP mới nhất điều kiện đối với Bên nhận quyền và quy định về hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại đã bị bãi bỏ.

 • Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm: 
 • Nội dung quyền thương mại.
 • Các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp và của bên nhượng quyền.
 • Các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp và của bên nhận quyền.
 • Chi phí nhượng quyền định kỳ và cách thức thanh toán.
 • Hiệu lực của hợp đồng.
 • Các vấn đề về việc giải quyết tranh chấp, gia hạn và chấm dứt hợp đồng.

*Lưu ý:

tiếng Việt  là ngôn ngữ để thực hiện lập hợp đồng nhượng quyền thương mại. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Nhượng quyền thương mại cần chuẩn bị hồ sơ gì?

 • Trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài thì cần có bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam thì cần chuẩn bị bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ứng của thương nhân ngoài nước được xác lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập;

 

 • Trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ thì cần có bản sao công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nước hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp thì cần có giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên được nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân thực hiện hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
 • Báo cáo tài chính được kiểm toán của 01 năm gần nhất.


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Logo có phải là nhãn hiệu theo luật định? 

Logo có phải là nhãn hiệu theo luật định? 

Nhiều nhà đầu tư cho rằng logo và nhãn hiệu là giống nhau, nhưng theo luật định đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng NVCS tìm hiểu xem điểm giống và khác nhau giữa logo và nhãn hiệu là gì thông qua bài viết dưới đây nhé!
Đối tượng có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo luật định

Đối tượng có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo luật định

Nhãn hiệu là thuật ngữ được sử dụng quen thuộc trong nền kinh tế thị trường. Nhãn hiệu gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ từ thời xưa. Nhưng không phải ai cũng biết và hiểu về nhãn hiệu
Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu theo luật định?

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu theo luật định?

Nhãn hiệu là thuật ngữ được sử dụng quen thuộc trong nền kinh tế thị trường. Nhãn hiệu gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ từ thời xưa. Nhưng không phải ai cũng biết và hiểu về nhãn hiệu
Thời gian cần thiết để đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Thời gian cần thiết để đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Thời gian cần thiết để đăng ký nhãn hiệu là điều nhà đầu tư quan tâm nhất khi quyết định đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của mình. Thời gian từ lúc đăng ký cho đến lúc cấp bằng bảo hộ khá lâu, hãy cùng NVCS tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây nhé!
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm theo Luật sở hữu trí tuệ 

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm theo Luật sở hữu trí tuệ 

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm là một trong các thủ tục được nhiều người quan tâm khi kinh doanh. Nhãn hiệu sản phẩm là thuật ngữ được sử dụng quen thuộc trong nền kinh tế thị trường.
Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu?

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu?

Đăng ký nhãn hiệu là cách doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu và uy tín của mình trong kinh doanh. Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng trong việc cạnh tranh trong kinh doanh. Nhãn hiệu gắn liền với quá trình sản xuất
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi