THỦ TỤC ỦY QUYỀN THỪA KẾ MỚI NHẤT NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

CÓ ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN ỦY QUYỀN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Theo hệ thống pháp luật, không có hạn chế nào trong việc chuyển nhượng quyền thừa kế. Vì vậy, có thể thực hiện thủ tục nhận di sản thừa kế thông qua người khác. Trường hợp người thừa kế không thể tự mình làm thủ tục thừa kế thì có thể ủy thác thủ tục thừa kế cho người thứ ba. Quá trình ủy quyền này yêu cầu một tài liệu chính thức (thường được gọi là thỏa thuận ủy quyền khai nhận di sản thừa kế) để xác định và ghi lại sự ủy quyền này. Thỏa thuận ủy quyền này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và bao gồm các thông tin chi tiết về người được ủy quyền, phạm vi ủy quyền và các điều khoản khác có liên quan được quy định tại Điều 562 BLDS 2015.

Việc ủy quyền thừa kế có thể được thực hiện dưới tư cách của bên ủy quyền/ bên nhận ủy quyền để, hai bên thỏa thuận với nhau để thực hiện các công việc bao gồm: phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản, nhận di sản thừa kế theo di chúc, từ chối nhận di sản,…Tuy nhiên, nếu ủy quyền thừa kế có liên quan đến di sản cần chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS thông qua nhận thừa kế theo di chúc, phân chia di sản, khai nhận di sản,…thì không được thực hiện chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền theo Điều 14 TT số 01/2020/TT-BTP mà phải lập thành hợp đồng ủy quyền, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và có công chứng theo Điều 55 Luật Công chứng 2014.

co-duoc-phep-thuc-hien-uy-quyen-thua-ke-hay-khong

Co-duoc-phep-thuc-hien-uy-quyen-thua-ke-hay-khong

HỒ SƠ THỰC HIỆN ỦY QUYỀN THỪA KẾ GỒM NHỮNG GÌ?

 • Phiếu yêu cầu công chứng: Đây là căn cứ để tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền thừa kế di sản của những người thừa kế.
 • Hợp đồng ủy quyền (dự thảo- nếu có): phải chứa đựng đầy đủ thông tin của các bên, thông tin của di sản thừa kế và thông tin về thỏa thuận ủy quyền, đặc biệt là nội dung ủy quyền (thực hiện ủy quyền ở giai đoạn nào của việc thừa kế, thời hạn ủy quyền trong bao lâu,…)
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của các bên ủy quyền và nhận ủy quyền
 • Bản sao di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ (nếu có): Trong trường hợp thừa kế theo di chúc việc cung cấp di chúc và giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế với người để lại di sản là rất quan trọng để xác định tính hợp pháp của thừa kế.
 • Giấy chứng tử hoặc giấy tờ xác minh cái chết của người để lại di sản: Đây là yếu tố quan trọng để xác nhận sự qua đời của người để lại di sản và tình trạng hôn nhân của người này để từ đó xác nhận các quan hệ thừa kế.
 • Dự thảo văn bản khia nhận di sản thừa kế (nếu có): là tài liệu quan trọng để làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, là công cụ để đặt ra điều kiện và cam kết của các bên trước khi quyết định thừa kế.
 • Giấy tờ về tài sản (nếu có): để đảm bảo thừa kế di sản một cách hợp pháp. Thường là các di sản là bất động sản hay động sản phải đăng ký quyền sở hữu, tài sản chung, tài sản riêng.

CƠ QUAN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN THỪA KẾ

Các bên thỏa thuận đến bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào để công chứng hợp đồng ủy quyền thừa kế hoặc có thể công chứng ở các nơi khác nhau như:

 • Bên ủy quyền thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền ở một tổ chức hành nghề công chứng.
 • Bên nhận ủy quyền sau khi nhận được hợp đồng đã được bên ủy quyền công chứng có thể đến một tổ chức công chứng khác để thực hiện công chứng tiếp vào bản hợp đồng đó và hoàn tất thủ tục.

Vì đây là thủ tục công chứng không quá phức tập nên thường sẽ được thực hiện trong một buổi làm việc, cong theo quy định thì thời gian công chứng sẽ không vượt quá 2 ngày làm việc.

THỦ TỤC ỦY QUYỀN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở hành nghề công chứng với 1 bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định

+ Có thể yêu cầu thực hiện thủ tục công chứng tại nơi khác như tại nhà ở hoặc ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng nếu người yêu cầu thuộc nhóm người già yếu, gặp khó khan trong việc di chuyển để đảm bảo tính tiện lợi và quyền tham gia công chứng cho tất cả các cá nhân.

 • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Công chứng viên sẽ tiếp nhận hồ sơ và xem xét, kiểm tra giấy tờ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật thì công chứng viên sẽ tiến hành thụ lý và ghi nhận lại thông tin vào sổ công chứng theo đúng quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đáp ứng tiêu chuẩn luật định, các bên liên quan sẽ được công chứng viên liên hệ để làm rõ, bổ sung thông tin. Trường hợp các bên không thể bổ sung hay làm rõ thông tin, hồ sơ sẽ bị từ chối thụ lý để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

 • Bước 3: Quy trình thực hiện công chứng

+ Nếu các bên đã có dự thảo hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản thì công chứng viên sẽ tiến hành kiểm tra nội dung để đảm bảo không có bất kì hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội nào. Nếu nội dung dự thảo chưa đáp ứng được yêu cầu của pháp luật hoặc quy chuẩn đạo đức xã hội, các bên sẽ được công chứng viên yêu cầu điều chỉnh lại cho phù hợp. Trường hợp các bên không tuân theo yêu cầu điều được đưa ra thì công chứng viên phải từ chối công chứng hợp đồng ủy quyền thừa kế đó.

+ Trường hợp các bên chưa có dự thảo hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản thì dựa theo yêu cầu cụ thể của các bên, công chứng viên sẽ tạo ra một hợp đồng ủy quyền đảm bảo nội dung không vi phạm quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

+ Các bên sẽ được yêu cầu đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng ủy quyền, sau khi đảm bảo rằng đồng ý với nội dung hợp đồng, các bên sẽ ký trên lên từng trang của hợp đồng để thể hiện sự cam kết và đồng thuận của họ.

+ Sau cùng, công chứng viên sẽ ghi lời chứng, ký tên, đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng lên hợp đồng, tạo ra một bản sao công chứng của hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản, xác thực tính chính xác và hợp pháp của tài liệu này.

 • Bước 4: Trả kết quả và thu phí

Khi hoàn tất các bước trên, công chứng viên tiến hành thu phí, thù lao công chứng và các khoản phí khác liên quan (nếu có) từ người yêu cầu công chứng, đảm bảo rằng mọi khoản phí được đối xử một cách minh bạch và theo quy định.

CÁC PHÍ, THÙ LAO CÔNG CHỨNG PHẢI NỘP

 Hợp đồng ủy quyền là loại hợp đồng không tính phí và thù lao công chứng theo giá trị tài sản. Theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC, lệ phí công chứng là 50.000 đồng/ trường hợp. Bên cạnh đó, thù lao công chứng sẽ do từng tổ chức hành nghề công chứng quy định căn cứ vào mức trần mà HĐND cấp tỉnh của địa phương đó quyết định.

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

co-duoc-phep-thuc-hien-uy-quyen-thua-ke-hay-khong

Thu-tuc-uy-quyen-khai-nhan-di-san-thua-ke

HỖ TRỢ PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN THỪA KẾ DI SẢN TẠI NVCS:

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thừa kế, NVCS tự hào với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. Nhận biết được những vấn đề phát sinh trong quan hệ thừa kế trong xã hội liên tục đổi mới với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết, công ty TNHH quốc tế Nguyễn và Cộng Sự tự hào là đơn vị pháp luật hàng hầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, đại diện tranh tụng các vụ án/ vụ việc liên quan đến thừa kế tài sản. 

- Tư vấn pháp lý và đưa giải pháp xử lý tranh chấp.

- Tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp.

- Đại diện ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Soạn thảo toàn bộ hồ sơ khởi kiện.

- Thay mặt nộp và tham gia tố tụng.

- Luật sư bảo vệ tại phiên tòa các cấp.

- Tư vấn thi hành án sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

luat-su-tranh-tung-nguyen-thanh-tuu

Luat-su-tranh-tung-nhung- vu-an-tranh-chap-ve-van-de-thua ke

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:    09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CÔNG TY CẮT GIẢM NHÂN SỰ, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HAY KHÔNG MỚI NHẤT 2024?

CÔNG TY CẮT GIẢM NHÂN SỰ, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HAY KHÔNG MỚI NHẤT 2024?

Khái niệm về cắt giảm nhân sự hiện nay chưa có định nghĩa chính xác theo pháp luật. Tuy nhiên ta có thể hiểu “Cắt giảm nhân sự” là một thuật ngữ trong doanh nghiệp. Từ này thường được sử dụng để mô tả hoạt động giảm số lượng nhân viên trong một tổ chức.
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG THỞI GIAN ĐÌNH CÔNG ?

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG THỞI GIAN ĐÌNH CÔNG ?

Đinh công được hiểu là sự ngừng việc tạm thời của người lao động dù số lượng là bao nhiêu nhưng cũng phải được diễn ra một cách có nguyện và có tổ chức nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG NGỪNG VIỆC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG 2024

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG NGỪNG VIỆC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG 2024

Trong quan hệ lao động, tiền lương là lợi ích mà người lao động luôn phấn đấu để đạt được. Tuy nhiên, những nguyên nhân thực tế như thiên tai, dịch bệnh hoặc các lý do khác từ con
CON BẤT HIẾU, CHA MẸ CÓ ĐƯỢC LẤY LẠI ĐẤT ĐÃ CHO ?

CON BẤT HIẾU, CHA MẸ CÓ ĐƯỢC LẤY LẠI ĐẤT ĐÃ CHO ?

Có Được Lấy Lại Đất Khi Con “Thay Đổi Tính Nết”?; Sang Tên Sổ Đỏ Xong Sẽ Có Quyền Gì?
Các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu

Hiện nay, hợp đồng uỷ quyền ngày càng được ưa chuộng, vì vậy để nắm rõ các quy định về hợp đồng uỷ quyền để tránh các trường hợp bị vô hiệu và hợp pháp hợp đồng uỷ quyền để thực hiện các công việc cụ thể. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu chi tiết về các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu nhé!
Mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất

Mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất

Hợp đồng ủy quyền (hay giấy ủy quyền) là văn bản khá phổ biến trong các quan hệ dân sự, hành chính, đất đai, hình sự. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu về mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất hiện nay nhé!
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi