Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Như một nội dung quan trọng của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2024, các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản và tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đối với thị trường bất động sản. Để tìm hiểu về các điều kiện để chuyển nhượng dự án bất động sản, xin mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu sâu hơn qua bài viết dưới đây. 

Tham khảo thêm bài viết về: Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

 

điều kiện chuyển nhượng nhà đất

dieu-kien-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san-nvcs 

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản 

Theo quy định của Điều 48 trong Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án bất động sản được mô tả như sau: 

Thứ nhất, chủ đầu tư của dự án bất động sản được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án cho một chủ đầu tư khác nhằm duy trì tiến độ đầu tư kinh doanh.

Thứ hai, quá trình chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

- Không làm xuất hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mục tiêu của dự án.

- Nội dung của dự án không bị thay đổi 

- Quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan phải được đảm bảo một cách tốt nhất 

Thứ ba, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về đầu tư. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và các tài sản khác liên quan đến đất, hoặc sẽ được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ tư, khi dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần, chủ đầu tư sẽ không phải lập lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án, trừ trường hợp có sự thay đổi trong nội dung của quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của dự án.

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Điều kiện đối với dự án bất động sản được chuyển nhượng

Khi thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản, dự án đó phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được chấp thuận;

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, phần dự án được chuyển nhượng đã hoàn tất. Tuy nhiên, khi toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được chuyển nhượng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật ứng với tiến độ đã ghi nhận trong dự án đã được phê duyệt;

- Dự án không bao gồm bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sử dụng đất và không bị áp đặt biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo thi hành án hoặc thực hiện quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Không có quyết định thu hồi dự án hoặc thu hồi đất từ những cơ quan có thẩm quyền; khi xuất hiện trường hợp vi phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư bắt buộc tuân theo quyết định xử phạt.

Điều kiện của chủ thể tham gia giao dịch

Điều kiện đối với bên chuyển nhượng dự án

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 của Điều 49 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về điều kiện của chủ thể chuyển nhượng nhấn mạnh rằng chủ đầu tư chuyển nhượng cần phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc một phần của dự án chuyển nhượng.

Điều kiện bên nhận chuyển nhượng dự án

Quy định tại Khoản 3 của Điều 49 trong Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về điều kiện của chủ thể chuyển nhượng đề cập rằng: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có đủ khả năng tài chính và cam kết duy trì việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và nội dung của dự án.

Tham khảo thêm bài viết về: Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sảndieu-kien-cua-cac-chu-the-tham-gia-giao-dich-bat-dong-san

 

dieu-kien-cua-cac-chu-the-tham-gia-giao-dich-bat-dong-san

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự bất động sản

Từ điểm b, Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung cho Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014), nhận thấy quy định về quyền và thẩm quyền cho việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án bất động sản có sự khác biệt tùy thuộc vào từng loại dự án. Cụ thể như sau: 

Đối với dự án bất động sản đã được nhà đầu tư chấp thuận hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án sẽ được thực hiện theo như Luật Đầu tư đã quy định. Theo đó, nhà đầu tư được phép chuyển nhượng khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Đối với những dự án bất động sản khác, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được phân chia cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trong trường hợp dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền trong việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng quyết định việc đầu tư.

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Nếu dự án bất động sản không thuộc trường hợp trường hợp trên thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được quy định cụ thể tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Các bước sẽ bao gồm: 

Bước 1: Chủ đầu tư đệ trình hồ sơ đề nghị chuyển nhượng

Chủ đầu tư đệ trình hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự án đặt, hoặc cơ quan được ủy quyền bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 2: Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Yêu cầu được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền 

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Nếu không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư. Trường hợp dự án được quyết định đầu tư bởi Thủ tướng Chính phủ, trong khoảng thời gian 45 ngày kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thu thập ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng quyết định.

Bước 4: Tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện bàn giao dự án

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định cho phép chuyển nhượng dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, các bên phải hoàn tất quá trình ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện việc bàn giao dự án.

Trong trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án, chủ đầu tư chuyển nhượng sẽ tiến hành thủ tục trả lại đất cho Nhà nước. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định giao đất hoặc cho thuê đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tham khảo thêm bài viết về: Các loại thuế và lệ phí phát sinh khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản 

Về Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVC, với gần 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, luôn tự hào mang đến dịch vụ tư vấn chất lượng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết cung cấp sự tư vấn rõ ràng, đầy đủ và hỗ trợ quý khách hàng trong việc hoàn thành mọi công việc liên quan đến đầu tư bất động sản, từ những thủ tục đầu tiên cho đến khi nhận được giấy phép từ cơ quan chức năng. 

 

luật sư tư vấn bất động sản nhà đất

dich-vu-luat-su-tu-van-dau-tu-bat-dong-san-nvcs

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 

Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu pháp lý quan trọng đối với tổ chức, gia đình, và cá nhân đang quản lý và sử dụng đất. Mục đích của việc chuyển đổi này là tối ưu hóa lợi ích kinh tế và tài chính mà đất đai mang lại
Chế độ công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh Luật Kinh doanh bất động sản 2024

Chế độ công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh Luật Kinh doanh bất động sản 2024

Dựa trên quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), trước khi tích hợp bất động sản hoặc dự án bất động sản vào hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
Bổ sung tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ - Điều kiện và thủ tục mới nhất năm 2024

Bổ sung tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ - Điều kiện và thủ tục mới nhất năm 2024

Chuyển nhượng là việc một cá nhân, tổ chức chuyển giao, nhượng lại quyền sở hữu, quyền sử dụng và những nghĩa vụ liên quan khác về tài sản, giao dịch,... cho một cá nhân, tổ chức khác.
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN CÁC CẤP 2024

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN CÁC CẤP 2024

Nếu lựa chọn giải quyết tại Ủy ban nhân dân, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tùy thuộc vào loại tranh chấp. Nếu tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết
Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2024

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2024

Như một nội dung quan trọng của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2024, các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hoạt động chuyển nhượng dự án
Có bắt buộc sử dụng hợp đồng kinh doanh bất động sản theo mẫu năm 2024?

Có bắt buộc sử dụng hợp đồng kinh doanh bất động sản theo mẫu năm 2024?

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 02/2022/NĐ-CP là sự thay đổi tại Điều 6 đề cập đến việc áp đặt yêu cầu buộc phải lập hợp đồng theo mẫu quy định trong các Phụ lục đối với các giao dịch kinh doanh bất động sản bao gồm bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua,
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi