Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu pháp lý quan trọng đối với tổ chức, gia đình, và cá nhân đang quản lý và sử dụng đất. Mục đích của việc chuyển đổi này là tối ưu hóa lợi ích kinh tế và tài chính mà đất đai mang lại, đặc biệt là tại các đô thị lớn. NVCS xin mời độc giả tìm hiểu thêm về hồ sơ và thủ tục mới nhất về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2024 thông qua bài viết này.

 

Xem thêm bài viết về: Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

thu-tuc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-2024-nvcs 

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là việc thay đổi mục đích sử dụng đất so với mục đích ban đầu thông qua quyết định hành chính. Quy trình này có thể yêu cầu xin phép hoặc chỉ đơn giản là đăng ký đất đai, tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

5 trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép

5 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không yêu cầu việc xin phép được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 09/2021/TT-BTNMT. Các trường hợp này bao gồm:

- Chuyển đổi đất từ việc trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác bao gồm việc sử dụng đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt. Đây cũng bao gồm việc sử dụng đất để xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, và các loại động vật khác, theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc chuyển đổi này cũng áp dụng cho việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản với mục đích học tập, nghiên cứu và thí nghiệm.

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản sang việc trồng cây lâu năm.

- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây hàng năm.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không thuộc loại đất ở.

- Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

 

Xem thêm bài viết về: Lưu ý về ký kết hợp đồng mua bán nhà đất

 

Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và bao gồm một số trường hợp như sau:

- Chuyển từ đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối;

- Chuyển đất từ trồng cây hàng năm khác sang việc nuôi trồng thủy sản nước mặn, sản xuất muối, và nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang việc sử dụng vào mục đích khác trong phạm vi đất nông nghiệp.

- Chuyển từ đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thành đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền thuê đất hoặc sử dụng đất. 

- Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở thành đất ở;

- Chuyển đổi từ việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất dành cho mục đích công cộng có tính chất kinh doanh, đất sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc loại đất thương mại, dịch vụ, sang việc sử dụng đất với mục đích thương mại, dịch vụ; chuyển từ đất xây dựng công trình sự nghiệp. đất thương mại, dịch vụ thành đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Ngoài ra, khi thực hiện việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cũng đòi hỏi quá trình phê duyệt và xác nhận pháp lý. 

 

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất? 

Tại Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định rõ về những cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

- Đối với việc chuyển mục đích sử dụng của tổ chức:  UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền. 

- Đối với việc chuyển mục đích sử dụng của gia đình, cá nhân: UBND cấp huyện có thẩm quyền 

- Trường hợp cần phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định: chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp có diện tích từ 0,5 ha trở lên để sử dụng với mục đích dịch vụ và thương mại. 

Bên cạnh đó, trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong văn bản đề nghị phải nêu rõ: Kính gửi UBND + tên huyện, quận hoặc thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

Cần chuẩn bị những gì cho hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất chỉ cần nộp duy nhất một bộ hồ sơ, trong đó bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01;

- Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, hoặc có thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất (chẳng hạn như sổ đỏ, sổ hồng).

hồ sơ chuyển mục đich sử dụng đất

ho-so-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-2024-nvcs 

 

Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần được nộp tại đâu?

Theo Điều 59 của Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể về những cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Đối với việc chuyển mục đích sử dụng của tổ chức: UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền. 

- Đối với việc chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân: UBND cấp huyện có thẩm quyền. 

- Nếu chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ mà đất đó có diện tích từ 0,5 ha trở lên: phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận thông qua văn bản trước khi có quyết định.

Bên cạnh đó, trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong văn bản đề nghị phải nêu rõ: Kính gửi UBND + tên huyện, quận hoặc thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

 

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền 

Theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trình tự cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

  • Bước 1: Người sử dụng đất tiến hành việc nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tiến hành xác minh hồ sơ.

- Tiến hành kiểm tra thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Người sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật dưới sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

- Trình UBND cấp có thẩm quyền nhằm xin ý kiến và ra quyết định về việc cấp giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Hướng dẫn quá trình cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

- Bên cạnh đó, nếu đất đang được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư mà người sử dụng lại chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một nhà đầu tư khác thì quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần được tiến hành song song với thủ tục xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 

  • Bước 3: Theo quy định pháp luật, người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. 

 

Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện trong bao lâu? 

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, quá trình thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, và cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất được hoàn thành trong khoảng không quá 15 ngày.

- Thời gian được tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật sẽ không được tính;

- Khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cũng sẽ không tính;

- Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật và thời gian trưng cầu giám định không được tính vào.

- Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ về việc bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Đối với các xã nằm trong khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cũng như vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian thực hiện cho từng loại thủ tục quy định tại Điều này sẽ được gia tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Đồng thời, thời gian thực hiện nhiều thủ tục hành chính về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định không vượt quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo các quy định được nêu trên.

 

Xem thêm bài viết về: Nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng có bán được không? 

 

Giới thiệu Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Công ty Luật và Kế toán Nguyễn và Cộng sự - NVCS cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu. Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng, đồng thời hỗ trợ quý khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực bất động sản một cách hiệu quả. Chúng tôi không chỉ là người đồng hành trong các thách thức pháp lý, mà còn cam kết đem đến sự chuyên nghiệp và tận tâm để tạo ra giá trị lâu dài cho quý khách hàng.

luật sư tư vấn bất động sản

cong-khai-thong-tin-bat-dong-san-du-an-bat-dong-san-nvcs-2024

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN 2024

THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN 2024

Điều kiện tặng cho Quyền sử dụng đất; Trình tự, thủ tục tặng cho Quyền sử dụng đất
QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 2024

QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 2024

Thẩm định giá Bất động sản là gì; Mục đích của thẩm định giá Bất động sản; Nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá Bất động sản
VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC NHẬN TẶNG CHO NHÀ ĐẤT TẠI VIỆT NAM?

VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC NHẬN TẶNG CHO NHÀ ĐẤT TẠI VIỆT NAM?

Việt Kiều có được nhận tặng cho nhà đất tại Việt Nam?  Luật Đất đai 2024: mở rộng cơ hội lớn sở hữu nhà đất của Việt Kiều
TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM VÀ MỘT LẦN?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM VÀ MỘT LẦN?

Trường hợp nào được thuê đất trả tiền hàng năm và một lần? Nên lựa chọn thuê đất trả tiền một lần hay hàng năm ?
Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 

Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu pháp lý quan trọng đối với tổ chức, gia đình, và cá nhân đang quản lý và sử dụng đất. Mục đích của việc chuyển đổi này là tối ưu hóa lợi ích kinh tế và tài chính mà đất đai mang lại
Chế độ công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh Luật Kinh doanh bất động sản 2024

Chế độ công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh Luật Kinh doanh bất động sản 2024

Dựa trên quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), trước khi tích hợp bất động sản hoặc dự án bất động sản vào hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi