THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Kỷ luật lao động là gì ?

Kỷ luật lao động là quá trình áp dụng các biện pháp kỷ luật nhằm giải quyết các vi phạm trong hoạt động lao động của nhân viên trong một tổ chức, doanh nghiệp hoặc công ty. Kỷ luật lao động nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật và nội quy công ty, giữ gìn trật tự và kỷ cương trong tổ chức, đồng thời bảo vệ quyền lợi và an toàn của nhân viên.

Trong quá trình kỷ luật lao động, công ty phải tuân thủ quy định pháp luật và nội quy công ty, đảm bảo công bằng và minh bạch, tránh sử dụng kỷ luật lao động một cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện. Các biện pháp kỷ luật cần được thực hiện một cách cẩn thận, công bằng và có tính khách quan, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự kính trọng đối với nhân viên. Ngoài ra, công ty còn cần đưa ra các biện pháp giải quyết tranh chấp và giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên và công ty một cách hiệu quả và công bằng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên.

 

nvcs-luat-su-so-huu-tri-tue

Hình 1: Kỷ luật lao động

Nội quy lao động là gì?

Nội quy lao động là bộ quy tắc, quy định và hướng dẫn cụ thể về các hoạt động lao động và quản lý lao động trong một tổ chức, doanh nghiệp hoặc công ty. Nội quy lao động cung cấp các hướng dẫn và quy định cụ thể cho các hoạt động của nhân viên, giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn trong công việc.

Nội quy lao động thường bao gồm các quy định về các vấn đề như:

1. Thời gian làm việc: Nội quy lao động quy định về thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc, giờ giải lao và các quy định về làm thêm giờ. Nó cũng có thể bao gồm quy định về thời gian nghỉ phép,nghỉ bệnh và các loại nghỉ khác.

2. Quy định về an toàn lao động: Nội quy lao động quy định về các biện pháp an toàn lao động cần được tuân thủ trong quá trình làm việc, bao gồm sử dụng trang thiết bị bảo hộ, phương tiện di chuyển, các quy định về chất độc hại, nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động.

3. Quy định về văn hóa, đạo đức và đối xử: Nội quy lao động quy định về các giá trị văn hóa, đạo đức và đối xử trong công việc, bao gồm tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

4. Quy định về kỷ luật lao động: Nội quylao động quy định về các biện pháp kỷ luật lao động cần được áp dụng trong trường hợp vi phạm quy định pháp luật hoặc nội quy công ty, bao gồm các biện pháp cảnh cáo, kỉ luật, đình chỉ, sa thải và các biện pháp khác.

5. Quy định về sử dụng tài sản công ty: Nội quy lao động quy định về việc sử dụng tài sản công ty, bao gồm các quy định về sử dụng máy tính, thiết bị văn phòng, xe cộ và các tài sản khác của công ty.

6. Quy định về bảo mật thông tin: Nội quy lao động cũng có thể bao gồm các quy định về bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu của công ty.

Nội quy lao động được xây dựng để đảm bảo tính chuyênnghiệp, hiệu quả và an toàn trong công việc, cũng như đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật và nội quy công ty. Nó cũng giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và thân thiện, giúp khuyến khích sự phát triển và tiến bộ của nhân viên, đồng thời giúp tăng cường sự liên kết và sự tận tụy của nhân viên đối với công ty. Do đó, nội quy lao động là một phần quan trọng của quản lý nhân sự và quản lý tổ chức trong một công ty, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty và sự hài lòng của nhân viên.

   Các hình thức kỷ luật lao động

Các biện pháp kỷ luật lao động có thể bao gồm:

  1. Khiển trách: Là một biện pháp kỷ luật nhằm chỉ ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn và yêu cầu nhân viên tuân thủ quy định cụ thể. Khiển trách thường được ghi nhận trong hồ sơ nhân viên và có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc.
  2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng: Hình thức này được áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm có mức độ nặng hơn so với khiển trách và trên thực tế thường được áp dụng khi người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản nhưng tiếp tục có hành vi vi phạm với thái độ xem thường kỉ luật lao động.
  3. Cách chức: Là một hình thức kỷ luật nặng nhất mà người sử dụng lao động có thể áp dụng đối với người lao động đương nhiên đối với người lao động đang giữ chức vụ nhất định trong đơn vị lao động. Đây là hình thức kỷ luật được áp dụng đối với hành vi nghiêm trọng không thể khiển trách hay kéo dài thời hạn nâng lương. 
  4. Sa thải: Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và là hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất khi vi phạm nội quy, quy định của công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hình thức này được quy định tại Điều 124 BLLD 2019 và riêng sa thải được quy định tại Điều 125 bộ luật này đối với các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức này. 

cac-hinh-thuc-xu-ly-ky-luat-lao-dong-thoi-han-thoi-hieu-xu-ly-ky-luat

Hình 2: Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

 

Nguyên tắc khi xử lý kỷ luật lao động

  Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong các trường hợp sau:

1. Trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ nuôi con nhỏ hoặc đang trong thời gian nghỉ phép có trả lương.

2. Trong thời gian người lao động đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Trong thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc trong quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Trong thời gian người lao động đang thực hiện công tác đại diện cho cộng đồng hoặc đang tham gia hoạt động của tổ chức đạidiện cho người lao động.

Tuy nhiên, ngoài các trường hợp trên, người lao động vẫn có thể bị áp dụng biện pháp kỷ luật nếu có vi phạm quy định pháp luật hoặc nội quy công ty trước thời điểm nghỉ, trong trường hợp vi phạm được xác định trước thời điểm nghỉ hoặc trong thời gian người lao động đang thực hiện công việc theo hợp đồng lao động tại nơi khác với địa điểm làm việc đã đăng ký.

Do đó, công ty cần phải tuân thủ quy định pháp luật về kỷ luật lao động và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình áp dụng biện pháp kỷ luật. Công ty cũng cần thường xuyên cập nhật và nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến lao động để tránh việc vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Quy trình xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật hiện hành

  * Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện.hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ.căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động.và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:

Theo điều 126 BLLĐ 2019, trong trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, và có đủ căn cứ chứng minh lỗi của người lao động, thì phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm.

- Nếu vi phạm rõ ràng và có đủ chứng cứ, người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức kỷ luật ngay lập tức mà không cần tuân thủ thời hạn quy định.

- Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người lao động có quyền được trình bày ý kiến của mình với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, hoặc với người sử dụng lao động.

- Người sử dụng lao động phải lập biên bản, ghi rõ thời gian, nội dung và ý kiến của người lao động (nếu có) khi xử lý kỷ luật. Biên bản này được lưu trữ tại nơi làm việc.

Nếu người sử dụng lao động không tuân thủ các quy định trên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp một trong các thành phần tham dự không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

 

ky-luat-lao-dong

Hình 3: Hình thức kỷ luật sa thải

 

Hình thức kỷ luật sa thải thường được áp dụng trong các trường hợp nghiêm trọng và đáng kể của vi phạm nội quy, quy định của công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Các trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn:

- Làm việc không hiệu quả hoặc không đạt được kết quả như mong đợi.

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định, chính sách hoặc quy trình của công ty, đặc biệt là trong các trường hợp vi phạm luật pháp.

- Thái độ không đúng mực đối với đồng nghiệp hoặc khách hàng.

- Gây ra thiệt hại hoặc mất mát cho công ty hoặc tổ chức.

- Làm việc không đúng trọng tâm, bất chấp lời cảnh báo và hướng dẫn của cấp trên.

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn lao động và gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác trong môi trường làm việc.

- Tham gia vào hành vi gian lận hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty hoặc tổ chức.

- Làm việc không đúng đạo đức nghề nghiệp và đạo đức cá nhân.

Tuy nhiên, trước khi quyết định sa thải, công ty hoặc tổ chức cần phải có quy trình kỷ luật rõ ràng và công bằng. Các nhân viên cần được cảnh báo và có cơ hội để cải thiện hành vi của họ trước khi bước đến hình thức kỷ luật nghiêm trọng như sa thải.

* Người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 

Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng, chủ sở hữu lao động (người sử dụng lao động) có quyền áp dụng hình thức xử kỷ luật sa thải đối với người lao động đó. Tuy nhiên, trước khi quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, chủ sở hữu lao động cần tuân thủ đúng quy trình kỷ luật theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của tổ chức.

Theo quy định của BLLĐ 2019, chủ sở hữu lao động phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục cụ thể để áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, bao gồm:

- Có bằng chứng về việc người lao động vi phạm quy định của công ty hoặc tổ chức, như vi phạm nội quy, chính sách, quy trình làm việc hoặc quy định pháp luật.

- Có tài liệu chứng minh đã thông báo cho người lao động về hậu quả của việc vi phạm và cảnh báo về hình thức kỷ luật.

- Có quyết định kỷ luật sa thải chính thức và thông báo cho người lao động về quyết định này.

Ngoài ra, chủ sở hữu lao động cần tuân thủ các quy định về thời gian thông báo trước khi áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động, tuỳ thuộc vào loại hình thức kỷ luật và thâm niên làm việc của người lao động tại công ty hoặc tổ chức.

Vì vậy, nếu người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng, chủ sở hữu lao động có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động đó, tuy nhiên, họ cần phải tuân thủ đúng quy trình và các quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp lệ và công bằng của quyết định kỷ luật.

* Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

  Trong trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật và bị trừ lương, người lao động vẫn phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng nếu số tiền này vượt quá số tiền lương thực tế mà người lao động đã nhận trong thời gian làm việc đó.

Theo quy định của BLLĐ 2019, người lao động được nhận tiền lương tạm ứng theo hình thức trả trước hoặc trả sau, tuy nhiên số tiền lương tạm ứng phải được trừ vào lương thực tế của người lao động. Do đó, nếu sau khi xử lý kỷ luật, số tiền lương tạm ứng vượt quá số tiền lương thực tế mà người lao động đã nhận, người lao động sẽ phải trả lại số tiền lương tạm ứng vượt quá số tiền lương thực tế. Tuy nhiên, nếu số tiền lương tạm ứng không vượt quá số tiền lương thực tế mà người lao động đã nhận, thì người lao động không cần phải trả lại số tiền này khi bị xử lý kỷ luật.

Cần lưu ý rằng, quy định về tiền lương tạm ứng và quy trình xử lý kỷ luật có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công ty hoặc tổ chức. Vì vậy, để biết chính xác về chính sách của công ty hoặc tổ chức đó, người lao động cần tham khảo các quy định nội bộ và hợp đồng lao động của mình.

Khi nào người lao động được xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động?

Theo quy định tại Điều 126 Bộ Luật lao động Việt Nam, người lao động có thể được xóa kỷ luật hoặc giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động trong các trường hợp sau:

-  Nếu người lao động chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn các biện pháp kỷ luật đã được áp dụng. “Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật”.

-  Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu có hành vi tốt, không vi phạm các quy định pháp luật và quy chế, nội quy lao động hoặc các thoả thuận ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động trong thời gian kỷ luật sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Liên hệ tư vấn

NVCS

Địa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56 / 09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn/

 

   

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀ GÌ, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP NĂM 2024?

TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀ GÌ, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP NĂM 2024?

Hiện tại, quy định về trợ cấp mất việc làm chưa có định nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, theo Điều 47, Khoản 1 của Bộ Luật Lao Động 2019, trợ cấp mất việc làm được hiểu là một khoản tiền được chi trả để bảo vệ quyền lợi của người lao động tại hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh.
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ LÀ GÌ NĂM 2024?

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ LÀ GÌ NĂM 2024?

Hiểu về thoả ước lao động tập thể là quan trọng vì nó liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động trong môi trường làm việc. Việc hiểu rõ nội dung thỏa ước
MƯỢN HỒ SƠ NGƯỜI KHÁC ĐI LÀM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHXH HAY KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

MƯỢN HỒ SƠ NGƯỜI KHÁC ĐI LÀM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHXH HAY KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đại diện cho việc đảm bảo hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp họ mất thu nhập hoặc giảm thu nhập do các nguyên nhân như bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO NĂM 2024

THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO NĂM 2024

Người sử dụng lao động có quyền tự quyết định thời gian làm việc theo ngày hoặc theo tuần, nhưng cần thông báo trước cho người lao động. Trong trường hợp làm theo tuần, thời gian làm việc bình thường không được quá 10 giờ
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024

Những người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn xác định, hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ, với thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT NĂM 2024

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT NĂM 2024

Hợp đồng thử việc là gì? nội dung chính của hợp đồng thử việc mới nhất năm 2024, mức lương, quyền và lợi ích của bản của người thử việc mới nhất năm 2024, quy định về xử phạt đối với người sử dụng lao động.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi